By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Kačja smreka pri Godoviču

Official label: Godovič – kačja smreka
V bližini Godoviča raste drevesni mutant kačja smreka.

Description

Kačja smreka raste v bližini cestnega predora pri kmetiji Česnik v bližini Godoviča. Senožet, na kateri raste, mestoma prekinjajo smreke, rdeči bori in bukve. Zaradi genetsko pogojenih lastnosti ima drevo nenavadno »kačasto« zvite veje, po čemur je dobilo tudi ime. Zvite veje se nepravilno razraščajo na vse strani. Ima tanko deblo, v višino meri 18 m in ima premer 23 cm.

Spodnji del debla je gol, skoraj brez vej. Nižje veje so povešene, deloma suhe, zgornje pa štrlijo vodoravno ali navzgor. Krošnja nepravilne oblike se začne šele na višini tri metre. Dolge iglice so podobne iglicam pri omoriki.

Kačja smreka je že od leta 1987 zavarovana kot naravni spomenik državnega pomena. Pred leti je pri Koševniku v Idrijskem Logu rasla še ena kačja smreka, za katero pa je Wraber že leta 1979 poročal, da je propadla. Wraber poroča še, da je bila kačja smreka prvič opisana že leta 1833, botanično je bila prvič imenovana leta 1853, njeno znanstveno ime je Picea abies f. virgata.

References and resources

  • Skoberne, P. 1988: Sto naravnih znamenitosti Slovenije.. Pripravniška naloga. Ljubljana.
  • Wraber, T. 1979: Kačja smreka pri Godoviču. Proteus 41, 5, 199–200.. Ljubljana. [COBISS-ID 12972589]

The author of the record

Mateja Šmid Hribar (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Šmid Hribar, M. 2010: Kačja smreka pri Godoviču. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/432-kacja-smreka-pri-godovicu.