Ob 100. obletnici rojstva pisatelja Cirila Kosmača

Ob 100. obletnici rojstva pisatelja Cirila Kosmača

Avtor: Monika Cerinšek, Gregor Torkar, Nevenka Janež, Karla Kofol

Življenje pisatelja Cirila Kosmača

(datoteke/zivljenje1.png)
(datoteke/zivljenje2.png)
(datoteke/zivljenje3.png)
Ciril Kosmač se je rodil 28. septembra 1910 na Slapu ob Idrijci očetu Francu in materi Marijani. Njegova mati je bila izučena šivilja. Oče je bil najprej gostilničar, kasneje je svojo številno družino preživljal z delom na majhni kmetiji (Kosmačeva domačija), kamor so se preselili, ko je bilo Cirilu dve leti. Pri Kosmačevih so vedno veliko brali in tudi prepevali, saj je bil Cirilov oče dolga leta organist in pevovodja tamkajšnjega zbora. Vsi v družini so imeli zelo dober posluh, le Ciril je bil bolj kot s posluhom za glasbo obdarjen z občutkom za jezik. Čeprav so živeli v skromnih razmerah, so bistrega in vedoželjnega Cirila po končani osnovni šoli poslali v trgovsko šolo v Gorico. Denarja je bilo premalo, da bi mogel začeti študij tudi dokončati. Po treh letih se je vrnil domov in poskušal dokončati klasično gimnazijo v Tolminu. Načrte mu je kmalu prekrižal dogodek, ki ga je zaznamoval za vse nadaljnje življenje. Ker je sodeloval v tajni protifašistični organizaciji TIGR, je bil aretiran, vendar so ga leta 1930 na tržaškem procesu oprostili zaradi mladoletnosti. Po vrnitvi domov je kmalu prebegnil je v Ljubljano, kjer se je srečeval z Otonom Zupančičem, Lily Novy, Ferdom Kozakom, Josipom Vidmarjem in drugimi, se učil tujih jezikov in začel objavljati svoja prva literarna besedila. S pomočjo francoske štipendije je po osmih letih begunstva odšel v Pariz, leta 1942 se je preko Španije in Portugalske odpravil v London. Od tu se je proti koncu druge svetovne vojne vrnil v domovino, na osvobojeno ozemlje Bele Krajine. Po končani vojni je bil nekaj časa urednik časopisov Slovenski poročevalec in Tovariš, kasneje je sprejel službo dramaturga pri Triglav filmu. 1956. leta se je preselil v Portorož, kjer je živel in delal kot svobodni književnik do svoje smrti, 28. januarja 1980. Pokopan je na pokopališču v Ročah nad Slapom ob Idrijci.

Opus Cirila Kosmača

Ciril Kosmač velja za enega najpomembnejših slovenskih pisateljev. Njegova najbolj znana dela so Balada o trobenti in oblaku, Tantadruj, Pomladni dan, V gaju življenja, Sreča in kruh, Prazna ptičnica. V njih se usode ljudi iz njegove doline prepletajo z njegovo lastno usodo in čustvovanjem. Izredno tenkočutno se poglablja v velikokrat tragične usode malih ljudi. Njegovo pisanje je preprosto in jasno, a hkrati globoko čustveno. Čeprav se v svojih pripovedih vedno znova vrača med ljudi v dolini Idrijce, so sporočila univerzalna. Verjetno so tudi zaradi tega njegova dela prevedena v kar 26 tujih jezikov. Kar nekaj njegovih likov in del je zaživelo tudi na filmskem platnu in gledaliških odrih. Film Na svoji zemlji, ki je nastal po literarni predlogi novele Očka Orel, pa ni bil le prvo na platno preneseno Kosmačevo delo, ampak tudi prvi igrani zvočni celovečerni film, posnet v slovenskem jeziku.

Dolina reke Idrijce

(datoteke/dolina1.png)
(datoteke/dolina2.png)
(datoteke/dolina3.png)
(datoteke/dolina4.png)
Dolina reke Idrijce, v kateri je odraščal z družino, je Cirila Kosmača zvesto spremljala povsod, kamor se je podal. Zaznamovala ga je bolj kot kar koli drugega in mu bila nepresahljiv vir literarnega navdiha. V enem izmed intervjujev je o svojem pisateljevanju povedal naslednje: »Velikemu politiku je treba veliko zemlje, dobremu pisatelju je sedem kilometrov doline dovolj. Če sem tam živel do dvajsetega leta, če je to 116 hiš, če poznam vse te hiše in poznam 350 ljudi, popolnoma, vem, kdo se je s kom prepiral, kdo je bil v koga zaljubljen, vem, kakšne imajo kljuke na vratih, koliko imajo krav, kokoši, kakšne so tete in kakšni strici, kdo je počel to in kdo ono, in ker vem, da je vsak človek upesnitve vreden junak, potemtakem imam 350 ljudi za vse življenje popolnoma dovolj.«

Kosmačeva učna pot

(datoteke/pot1.png) (datoteke/pot2.png) (datoteke/pot3.png)

V dolini Cirila Kosmača

Kosmačeva učna pot

Ob sprehodu po Kosmačevi učni poti je mogoče ob odlomkih iz Kosmačevih del spoznati kraje, mimo katerih je hodil in so ga navdihovali pri literarnem ustvarjanju. Pot je rezultat inovacijskega projekta učencev in mentorjev Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči.

Izpolnjevanka za vse poznavalce proznih del Cirila Kosmača

V veliko pomoč pri reševanju ti bo sprehod po Kosmačevi učni poti.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vodoravno
1Ženski lik v romanu Pomladni dan
3Ime hiše, ki naj bi stala med Idrijo pri Bači in Bačo pri Modreju
4Pod njim je presunljivo žvižgala vidra in se je tišina razbijala kakor, bi bila iz najbolj krhkega stekla (Pot v Tolmin)
5Razposajen deček, ki je zbiral zvonce in si je želel umreti
6Ime vaškega mogotca in gostilničarja
7Mož, ki nastopa v noveli Kruh in je doma v okolici Kanala
8Oseba, ki nastopa v noveli Sreča in je bila pisateljeva simpatija
9Prebivalci Ravnice
Navpično
2Moški lik v Baladi o trobenti in oblaku

Izpolnjevanka je pravilno rešena!

Naprej

Nekje si se zmotil!

Uporabljena literatura

  • Skupina avtorjev. 2001. SKOZI NOVA DOŽIVETJA: delovni zvezek za pohodnike na Kosmačevi učni poti. Most na Soči: Osnovna šola Dušana Muniha.
  • Kofol, Karla. 2004. Kosmačeva domačija, dom pisatelja Cirila Kosmača. Trinkov koledar, s. 186-192.

Fotografije

  • Martin Rovšček - Tinki, Arhiv Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči (vse razen fotografija Cirila Kosmača)
  • Arhiv Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči (Ciril Kosmač)
0%
0%