Korozija v cerkvi Marije Zdravja v Piranu

Korozija v cerkvi Marije Zdravja v Piranu

Avtor: Monika Cerinšek, Gregor Torkar, Luka Škrlep, Mateja Golež, Sabina Drnovšek

Zahodna in južna fasada

Na fotografijah zahodne in južne fasade cerkve Marije Zdravja v Piranu so opazna območja močne korozije. Korozija povzroča poškodbe na gradbenih in dekorativnih materialih v cerkvi.

(datoteke/korozija1.png) (datoteke/korozija2.png)

Detajli korozije

(datoteke/detail1.png) (datoteke/detail2.png)

Zakaj prihaja do korozije v cerkvi?

(datoteke/vzrok.png)

Shema zidu cerkve s prikazom transporta in izhlapevanja vode

(datoteke/zid.png)

Shema kristalizacije soli v porah in na površini ometa

kristali soli natrijevega klorida ()kristali soli etringita ()
(datoteke/sol3.png) (datoteke/sol4.png)

Korozija ometa zaradi kristalizacije soli

(datoteke/pokanje.png)
(datoteke/pokanje1.png)
(datoteke/pokanje2.png)

Zaključek

  • Degradacijo materialov v cerkvi Marije Zdravja v največji meri povzroča kristalizacija vodotopnih soli. Njihovo sestavo in vsebnost določamo s pomočjo mineraloških in kemičnih analiz.
  • Transport soli v materialih v večji meri poteka zaradi pojava kapilarnosti, s katerim opisujemo absorbcijo tekočine v pore s premerom nad 0,0001mm s pomočjo sile površinske napetosti.
  • Najpogostejša sol v preiskanem objektu je natrijev klorid, ki vstopa v historične materiale na različne načine, preko temeljev zaradi visoke podtalnice, kot slani aerosoli ali pa preko navlaževanja zidov v času poplav morja. Prisoten je tudi etringit, ki kristali kot produkt kemične reakcije med cementnim vezivom in morsko vodo ter povzroča sulfatno korozijo.
  • Brezvodna sol, kamor sodi natrijev klorid ali kuhinjska sol, je v vodi zelo topna in zato tudi zelo gibljiva znotraj materialov. V primeru prisotnosti kondenzne vlage se kristali natrijevega klorida, ki so na površini materialov, raztopijo in transportirajo globlje v notranjost, zato so prisotni po vsej debelini zidu.

Smernice za sanacijo

Za zmanjšanje vpliva kristalizacije soli, zlasti v dekorativnih materialih, je v bodoče potrebno prekiniti stik med asfaltno pohodno površino okoli cerkve in cerkvijo ter na ta način omogočiti izsuševanje tal zaradi visoke slane podtalnice še preden ta vstopi v objekt. S soljo prepojene kamnite elemente je potrebno odstraniti in jih s spiranjem z vodo v največji možni meri razsoliti. Najbolj poškodovane kamnite elemente je potrebno trajno umaknjeni iz objekta in nadomestiti z ustreznimi kopijami.
(datoteke/sanacijo.png)
Raziskave stavbne konstrukcije cerkve Marije Zdravja. © 2008, Matjaž Zupanc, vir: Arhiv ZAG Ljubljana
0%
0%