KRIŽANKA O PESNIKU FRANCETU PREŠERNU

KRIŽANKA O PESNIKU FRANCETU PREŠERNU

Avtor: dr. Boris Horvat, dr. Gregor Torkar, Monika Cerinšek, Tatjana Mustar

Križanka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vodoravno
2 S pomočjo enciklopedije DEDI si oglejte portrete Prešerna. Prešeren ni bil nikoli portretiran za časa svojega življenja. Iščemo priimek slikarja, ki je leto dni po Prešernovi smrti naslikal njegov portret.
3 Rojstni kraj Franceta Prešerna.
4 Priimek pesnika, ki je ob 100-letnici rojstva Franceta Prešerna napisal pesem Pesem mladosti.
5 Poklic Franceta Prešerna.
6 V Poezijah Franceta Prešerna povodni mož ugrabi Urško, v prvi objavi Povodnega moža pa jo je nadomestil z osebo iz realnega življenja. Iščemo ime te osebe.
7 Prešernova velika ljubezen, ki ji je posvetil akrostih v Sonetnem vencu.
8 V Prešernovem rojstnem kraju je staro vaško drevo. Iščemo ime drevesne vrste?
9 Slap pri katerem je Prešeren dobil navdih za zgodovinsko-epsko pesnitev.
10 Mesto, kjer je 8. februarja 1849 umrl Prešeren.
Navpično
1 geslo križanke

Pravilnih od vnesenih črk, %.

Geslo križanke se glasi:

Poglej

Geslo je pravilno!

Zdravljica je pesem, ki jo je France Prešeren napisal leta 1844. Od 27. septembra 1989 je sedma kitica pesmi slovenska državna himna.

Zapri

Geslo ni pravilno. Preglej dosedanje rešitve križanke in popravi napačne vnose.

Ponovi

0%
0%