By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Glavarjeva lipa

Official label: Komenda – Glavarjeva lipa
Glavarjeva lipa raste nasproti župnijske cerkve sv. Petra v Komendi. Poleg sta tudi Turška in Osamosvojitvena lipa.

Description

Glavarjeva lipa predstavlja drugo znamenito lipo v Komendi. Raste med kapelico in Turško lipo na vrhu komendskega klanca, v bližini cerkve sv. Petra. Lipa je vitalna, ima dva močnejša vrhova, ki tvorita košato krošnjo. Februarja 2010 je v obsegu merila 418 cm. Čeprav je 6. maja 1949 vanjo udarila strela, ki ji je poškodovala močnejši vrh in je zdaj del tega vrha votel, se je lipa obrasla.

Lipo naj bi po izročilu leta 1748 zasadil sam [Peter Pavel Glavar, ki velja za enega pomembnejših Slovencev 18. stoletja. Med letoma 1744 in 1766 je bil sprva oskrbnik, pozneje pa zakupnik graščinskega posestva Malteških vitezov v Komendi. Bil je izobražen duhovnik, ki je v Komendi med drugim dal postaviti beneficiat, kjer si je uredil tudi bogato knjižnico, ustanovil je šolo za nadarjene kmečke otroke, v prostem času pa se je ukvarjal s čebelarstvom. Ja avtor prvega slovenskega poljudnoznanstvenega dela s področja čebelarstva Pogovor o čebelih rojih. Danes njegovo dobrodelno delo nadaljuje Ustanova Petra Pavla Glavarja.

Komendske lipe predstavljajo izjemno zanimiv in redek primer, kjer imamo na enem mestu opraviti tako z materialnimi (debelino) kot nematerialnimi (simbolna in spominska pomembnost) vrednotami drevesne dediščine. Lipe, ki so iz različnih časovnih obdobij, med seboj povezujejo različne generacije.

References and resources

  • Demšar V. 1992: Usoda Komendskih lip. Komenda: Breg, Gmajnica, Gora, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Križ, Mlaka, Moste, Nasovče, Podboršt, Potok, Suhadole, Žeje. Komenda. [COBISS-ID 28304384]
  • Pavlič J. 2002: Naravna dediščina. Občina Komenda: Življenje od kamene dobe do danes (ur. Žerovnik M.), 159–160. Komenda. [COBISS-ID 116171776]
  • Sattler M., Stele F. 1973: Stare slovenske lipe. Celje. [COBISS-ID 8204545]

The author of the record

Mateja Šmid Hribar (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Šmid Hribar, M. 2010: Glavarjeva lipa. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/126-glavarjeva-lipa.