By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Močnikova lipa

Official label: Robnikova lipa
Synonyms: lipa pri Močniku
Mogočna lipa ob samotni Močnikovi domačiji na Spodnjem Jezerskem.

Description

Močnikova lipa, ki je poleg dveh kašč in "gartlca" sestavni del Močnikove domačije, je največja in najmogočnejša lipa na Jezerskem. Visoka je približno 37 metrov, v prsnem obsegu pa je leta 2006 merila 730 centimetrov. Po pripovedovanju lastnika Damijana Robnika je vitalna lipa stara okrog 300 let in ni ogrožena. Dobro je vidna tudi s sosednje domačije Spodnji Virnik, kjer prav tako raste hišna lipa.

Na Jezerskem in v Kokri , kjer prevladuje razpršena poselitev, ne najdemo vaških lip, temveč tako imenovane hišne lipe, ki so jih sadili ob samotnih domačijah. Običajno naj bi začetnik novega rodu na domačiji zasadil lipo. Tako lahko ob nekaterih kmečkih hišah raste tudi več lip različne starosti. V tem pogledu lipe ob samotnih domačijah predstavljajo eno od pomembnih prvin Jezerske kulturne pokrajine.

Leta 1900 je Močnikovo domačijo za doto dobil lastnikov ded, ki se je sem priselil iz Logarske doline. Takrat sta po pripovedovanju lastnika Damijana Robnika ob stanovanjski hiši rasli dve lipi, kar potrjujejo tudi stare fotografije. V starejšo lipo pri hlevu je pred leti udarila strela in jo podrla.

Lipo, ki raste na dobrem rastišču nihče ne obrezuje, le po spodnjih vejah nabirajo cvetje za čaj. Pod drevesom je vodni vir, tako da nikoli ne trpi suše. Zato tudi ni čudno, da se je na široko razrasla in ima mogočen habitus. Spomladi, ko cveti, okrog nje vse »beči«, saj jo obletava množica čebel in čmrljev. Včasih so domači radi posedali v njeni senci, ko pa se je približevala nevihta, so pohiteli stran, da ne bi tudi vanjo udarila strela. Pred leti so gozdarji želeli ugotoviti natančno starost lipe in v ta namen s svedrom zavrtati v deblo, vendar jim lastnik tega ni dovolil.

References and resources

  • Robnik, D. 2006: Močnikova lipa (ustni vir). Spodnje Jezersko.
  • Skoberne, P., Peterlin, S. 1991: Inventar najpomembnejše dediščine Slovenije. 2. del, osrednja Slovenija. Ljubljana. Ljubljana. [COBISS-ID 424015]
  • Šmid Hribar, M. 2008: Drevo kot dvopomenska dediščina. Magistrsko delo. Ljubljana. [COBISS-ID 2319014]

Notes

Mogočna hišna Močnikova lipa je pomemben del Močnikove domačije, zato spada tako med naravno kot kulturno dediščino. Lipa je omenjena v sklopu objekta Hiša in kašča na domačiji Močnik, ki spada med nepremično kulturno dediščino. Lastnik je izrazil željo, da se uradno ime Robnikova lipa, ki je trenutno navedeno v Registru naravnih vrednot, popravi v Močnikova lipa, saj raste ob Močnikovi domačiji, ki je ime dobila po številnih vodnih izvirih v neposredni bližini (nakazujejo močnat teren).

The author of the record

Mateja Šmid Hribar (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Šmid Hribar, M. 2010: Močnikova lipa. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/185-mocnikova-lipa.