By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Logarjeva lipa

Official label: Logarjeva lipa
Logarjeva lipa raste na začetku ledeniške Logarske doline.

Description

Na travniku ob glavni cesti v Logarsko dolino raste Logarjeva lipa (Tilia platyphyllos). Ta del doline se je včasih imenoval Log, domačini ga tako imenujejo še danes. Ledinsko ime je dalo ime tudi prvi tamkajšnji domačiji Logar, le-ta pa lipi, ki je leta 2001 v obsegu merila 515 centimetrov, v višino pa 23,5 metra (Presečnik). Lipa z več vrhovi je vitalna, njena krošnja pa gosta in košata. Rastišče je ograjeno.

Slikovita in široko razrasla lipa je bila kot simbol pogleda na Logarsko dolino večkrat ovekovečena na razglednicah, v številnih brošurah, pa tudi v televizijskih in časopisnih reklamnih sporočilih. Pod njo so klopi, na katerih posedi marsikateri obiskovalec Logarske doline.

V osnutku Uredbe o Regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe je predlagano, da se Logarjevo lipo zavaruje kot naravni spomenik.

References and resources

  • Presečnik, B. 2001: Seznam naravne dediščine v nazarskem GGO s poudarkom na drevesnih naravnih vrednotah. Pripravniška naloga. Nazarje.

The author of the record

Mateja Šmid Hribar (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Šmid Hribar, M. 2010: Logarjeva lipa. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/264-logarjeva-lipa.