By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Spodnja graščina na Titovem trgu

Official label: Postojna - Dvorec Titov trg 2
Author: Neznan
Spodnja graščina je bila zgrajena leta 1689. Enonadstropna stavba s svojim pročeljem in zunanjim stopniščem ustvarja podobo Titovega trga v Postojni. Nosilno konstrukcijo sestavljajo kamniti nosilni zidovi ter opečni in kamniti oboki.

Description

Ko je leta 1689 pogorel grad na Soviču, so na sedanjem Titovem trgu zgradili stavbo, imenovano Spodnja graščina. Od tedaj je bila nekajkrat prenovljena. Pomemben je poseg izpred 2. svetovne vojne, ko so odstranili vzpetino na jugovzhodni strani stavbe, poglobili zidovje na jugozahodnem in jugovzhodnem pročelju in zgradili zunanje stopnišče pred glavnim vhodom. Iz zapisa na strešni konstrukciji je razvidno, da je bila ta obnovljena leta 1929. Vzhodno krilo poslopja je bilo prenovljeno leta 1963, celotna stavba pa leta 1996. Dolga leta je bilo v stavbi sodišče, od leta 1951 sta bila v njej Notranjski muzej in Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvoraziskovalnega centra SAZU, od zadnje prenove pa so v celotni stavbi prostori inštituta.

Stavba ima pritličje, nadstropje in podstrešje, na manjšem delu severnega trakta pa tudi klet. Čelno krilo stavbe ob trgu in dve dvoriščni krili različnih dolžin oblikujejo črko U nepravilne oblike.

Nosilni zidovi stavbe so debeli od 50 do 120 cm, zidani iz kamna in apnene malte. Kamniti so tudi temelji in temeljni zidovi, ki so glede na zidove razširjeni. Ohranjeni so prvotni kamniti ali opečni oboki nad kletjo in pritličjem. Opečni oboki so precej globoki in imajo ob straneh, praviloma v območju vrat ali oken, t. i. vsečne čepice. Leseni stropovi nad 1. nadstropjem so bili ob zadnji prenovi močno prizadeti zaradi insektov in sive hišne gobe, zato jih je bilo potrebno nadomestiti z novimi stropnimi konstrukcijami.

V zadnjo prenovo so bili vključeni ukrepi za utrditev nosilne konstrukcije: injektiranje nosilnega zidovja s cementno mešanico, izvedba armiranobetonskega zalitja nad vsemi oboki in povezava stavbe kot celote z jeklenimi zidnimi vezmi.

References and resources

  • Lutman, M. 1996: Pregled konstrukcije in analiza potresne odpornosti objekta Inštituta za raziskovanje Krasa ZRC SAZU v Postojni. Elaborat. Ljubljana. [COBISS-ID 562023]

The author of the record

Marjana Lutman (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Lutman, M. 2010: Spodnja graščina na Titovem trgu. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/346-spodnja-grascina-na-titovem-trgu.