By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Glušenka

Glušenka je udornica nad aktivnim vodnim rovom v višini piezometra.

Description

Udornica Glušenka se odpira na Nerajskem polju, le kakih 250 m od naselja Mali Nerajec. Opaziti jo je mogoče že s ceste, saj jo izdaja markantna lipa, ki si je v njej našla zavetje. Od daleč izgleda, kot bi rasla sredi polja. Glušenka po videzu spominja na vrtačo. Ima dokaj pravilno krožno obliko s premerom kakih 20 m, globoka pa je 8 m. Njene strme brežine so porasle s praprotjo in grmičevjem. V Beli krajini je še nekaj podobnih udornic, ki so nastale s porušitvijo stropa jamskih dvoran. Štiri večje so v zaledju izvirov Krupe. Glušenka se uvršča med manjše.

Nastala je nad aktivnim jamskim rovom in sega vse do nivoja kraške podzemne vode, tako da je tudi njeno dno zalito z vodo. Raven vodne gladine v njej se med letom skladno s spreminjajočose višino piezometra opazno spreminja. Domačini se spominjajo, da je v času zelo obilnih padavin voda Glušenko povsem zalila, se razlila po polju in odtekala proti strugi Lahinje.

References and resources

  • Ivanovič, M. 2008: Krajinski park Lahinja - širše zavarovano območje. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 25–42. Ljubljana. [COBISS-ID 38330466]
  • Natek, K., Stepišnik, U. 2008: Geomorfološke značilnosti Bele krajine in Krajinskega parka Lahinja. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 53–70. Ljubljana. [COBISS-ID 38332514]
  • Plut, D., Brečko Grubar, V. 2008: Hidrogeografske značilnosti Lahinje in Krajinskega parka Lahinja. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 91–104. Ljubljana. [COBISS-ID 38333282]

The author of the record

Tajan Trobec (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Trobec, T. 2010: Glušenka. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/40-glusenka.