By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Cerkev sv. Valentina v Limbarski gori

Official label: Limbarska gora - Cerkev sv. Valentina
Na vrhu razgledne Limbarske gore stoji visokobaročna podružnična romarska cerkev z bogato oblikovano notranjščino.

Description

Visokobaročna podružnična romarska cerkev sv. Valentina stoji na vrhu Limbarske gore v severnem delu Posavskega hribovja. Cerkev naj bi okrog leta 1735 postavil ljubljanski arhitekt Gregor Maček ml., vendar sta tako avtorstvo kot datacija vprašljiva (glede na nerazčlenjenost zunanjščine lahko sklepamo, da je cerkev precej starejša). Cerkvena ladja ima obliko razpotegnjenega osmerokotnika, na vhodni strani je pevski kor, zaključuje pa jo skoraj kvadraten, v vogalih s pilastri zaobljen prezbiterij. Obdana je s polkrožnima kapelama, ob prezbiteriju pa sta diagonalno postavljeni štirikotni kapeli. Cerkveni zvonik je postavljen posebej. Notranjščina je bogato opremljena in oblikovana, razčlenjena s pilastri in premišljeno osvetljena, čeprav gre za skromnejšo podeželsko cerkev. V kornem delu najdemo motiv slavoloka, ki ga sestavljajo prezbiterij in stranski kapeli. Nasprotno pa je zunanjščina z vhodno lopo precej preprosta in nerazčlenjena, okrašena le z naslikanimi šivanimi robovi.

References and resources

  • Resman, B. 2003: Mački. Acta historiae artis Slovenica 8, 85–108. Ljubljana. [COBISS-ID 21569837]
  • Sapač, I. (ur.) 2007: Arhitektura 18. stoletja na Slovenskem: obdobje zrelega baroka. Ljubljana. [COBISS-ID 232275456]
  • Šumi, N. 1969: Baročna arhitektura. Ljubljana. [COBISS-ID 23408897]
  • Šumi, N. 1961: Ljubljanska baročna arhitektura. Ljubljana. [COBISS-ID 17752321]

The author of the record

Rebeka Vidrih (Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Vidrih, R. 2010: Cerkev sv. Valentina v Limbarski gori. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/416-cerkev-sv-valentina-v-limbarski-gori.