By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Cerkev sv. Ane v Tunjicah

Official label: Tunjice – Cerkev sv. Ane
Author: Lovrenc Prager
Visokobaročna župnijska romarska cerkev centralnega tlorisa je zgrajena po dunajskih vzorih.

Description

Visokobaročna župnijska romarska cerkev sv. Ane stoji nad vasjo Tunjice zahodno od Kamnika, vrh razglednega slemena v Tunjiškem gričevju.

Naročnik, komendski župnik Peter Pavel Glavar, je želel cerkev, ki bi se zgledovala po rimski cerkvi sv. Neže, toda ljubljanski arhitekt Lovrenc Prager se je bolj zgledoval pri dunajski cerkvi sv. Petra in je v letih 1761–1766 postavil cerkveno poslopje, ki spada med najpomembnejše spomenike druge polovice 18. stoletja na Slovenskem.

Osrednji osmerokotni prostor je obdan z različnimi nišami in kapelami ter pokrit s kupolo, v osi pa je postavljen dvopolni prezbiterij, sestavljen iz pravokotnega prostora in polkrožne niše. Osrednji del pročelja, ki je obdano z zvonikoma, je konkavno oblikovan.

Oltar je leta 1782 po Pragerjevem načrtu izdelal Anton Stampfel, kiparsko okrasil pa Valentin Vrbnik.

References and resources

  • Sapač, I. (ur.) 2007: Arhitektura 18. stoletja na Slovenskem: obdobje zrelega baroka. Ljubljana. [COBISS-ID 232275456]
  • Šumi, N. 1961: Ljubljanska baročna arhitektura. Ljubljana. [COBISS-ID 17752321]
  • Šumi, N. 1992: Po poti baročnih spomenikov Slovenije. Ljubljana. [COBISS-ID 31140096]

The author of the record

Rebeka Vidrih (Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Vidrih, R. 2010: Cerkev sv. Ane v Tunjicah. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/437-cerkev-sv-ane-v-tunjicah.