By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Platana 1 na Streliški ulici v Ljubljani

Official label: Ljubljana - Platani drevoreda na Streliški, Ljubljana – platana 1 v Streliški ulici
Synonyms: zahodna platana
Stara in mogočna platana na Streliški ulici v Ljubljani.

Description

Mogočna platana (Platanus occidentalis) raste v Streliški ulici v Ljubljani. Je vitalna, vendar manj razrasla kot njena vzhodna soseda (platana 2). Okoli 30 metrov visoko drevo je marca 2010 v obsegu merilo 460 centimetrov.

Rastišče je skoraj v celoti asfaltirano, poleg tega koreninski sistem in spodnji del debla ogroža parkirišče ob drevesu. Na njegovem deblu so vidni ostanki obžagovanj (do 30 cm debelih vej ob deblu). Vitalnost drevesa bi bistveno izboljšali z odstranitvijo asfalta in tlakovanjem rastišča. V času ogleda suhih vej ni bilo, je pa morebitne suhe veje zaradi varnosti mimoidočih in parkiranih avtomobilov pod drevesom treba redno odstranjevati. V zvezi s tem bi veljalo razmisliti o vezavi krošnje, pri čemer je treba paziti, da se ohranja njena celovitost.

V mestih platane pogosto sadijo zaradi lepe krošnje, zanimivega debla ter lubja, predvsem pa zaradi odpornosti in prilagodljivosti na težavne razmere. Platana je tudi v slovenskih mestih eno najpogostejših dreves (Brus, 2001). Platani, ki rasteta na Streliški ulici, sta edini živi ostanek nekdanjega dvojnega drevoreda, ki je nekoč povezoval mestno obzidje ob vznožju Grajskega griča z začetkom Dolenjske ceste. Potek nekdanjega drevoreda je mogoče videti na Florjančičevem načrtu Ljubljane iz leta 1744. Platani sta edini drevesni vrednoti državnega pomena v ožjem središču Ljubljane. Skupaj z lipo pred Gostilno Pod lipo spadata med najstarejša drevesa v Ljubljani.

References and resources

  • Brus R. 2006: Javorolistna platana : spoznajmo drevesa. Gea 16, 8: 64–67. Ljubljana. [COBISS-ID 1724070]
  • Jančar M. 2001: Ljubljana, mesto v zelenju. Radovljica. [COBISS-ID 109841664]
  • Skoberne P., Peterlin S. 1991: Inventar najpomembnejše dediščine Slovenije. 2. del, osrednja Slovenija. Ljubljana. Ljubljana. [COBISS-ID 424015]

The author of the record

Mateja Šmid Hribar (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti), Jaka Šubic

Citation suggestion

Šmid Hribar, M.; Šubic, J. 2010: Platana 1 na Streliški ulici v Ljubljani. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/141-platana-1-na-streliski-ulici-v-ljubljani.