By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Platana 2 na Streliški ulici v Ljubljani

Official label: Ljubljana - Platani drevoreda na Streliški, Ljubljana – platana 2 v Streliški ulici
Synonyms: vzhodna platana
Stara in mogočna platana na križišču Streliške in Strossmayerjeve ulice v Ljubljani.

Description

Košata in mogočna platana (Platanus occidentalis) raste na križišču Streliške in Strossmayerjeve ulice v Ljubljani. Je vitalna, v višino meri okrog 30 metrov, marca 2010 pa je v obsegu merila 593 centimetrov.

Drevo ima lepo ohranjeno široko razvejeno krošnjo. Na njegovem deblu so vidni ostanki obžagovanj (do 30 cm debelih vej ob deblu). Rastišče je boljše kot pri njeni zahodni sosedi (platana 1), kljub temu pa bi ga na pločniku lahko izboljšali z zamenjavo asfalta s tlakovci.

V prihodnje bo treba ohranjati kroglasto simetrijo krošnje ter zelenico, na kateri raste. Prav tako bi bilo treba razmisliti o vezavi krošnje, zaradi varnosti mimoidočih pa po potrebi odstranjevati morebitne suhe veje. Ker je v neposredni bližini platane električna omarica, je treba paziti, da se ob posegih v prostor ne poškoduje koreninskega sistema in debla. Zato bi bilo treba teren prekopavati ročno!.

V mestih platane pogosto sadijo zaradi lepe krošnje, zanimivega debla ter lubja, predvsem pa zaradi odpornosti in prilagodljivosti na težavne razmere. Platana je Tudi v slovenskih mestih eno najpogostejših dreves (Brus, 2001). Platani, ki rasteta na Streliški ulici, sta edini živi ostanek nekdanjega dvojnega drevoreda, ki je nekoč povezoval mestno obzidje ob vznožju Grajskega griča z začetkom Dolenjske ceste. Potek nekdanjega drevoreda je mogoče videti na Florjančičevem načrtu Ljubljane iz leta 1744. Platani sta edini drevesni vrednoti državnega pomena v ožjem središču Ljubljane. Skupaj z lipo pred Gostilno Pod lipo spadata med najstarejša drevesa v Ljubljani.

References and resources

  • Brus R. 2006: Javorolistna platana : spoznajmo drevesa. Gea 16, 8: 64–67. Ljubljana. [COBISS-ID 1724070]
  • Jančar M. 2001: Ljubljana, mesto v zelenju. Radovljica. [COBISS-ID 109841664]
  • Skoberne P., Peterlin S. 1991: Inventar najpomembnejše dediščine Slovenije. 2. del, osrednja Slovenija. Ljubljana. Ljubljana. [COBISS-ID 424015]

The author of the record

Mateja Šmid Hribar (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti), Jaka Šubic

Citation suggestion

Šmid Hribar, M.; Šubic, J. 2010: Platana 2 na Streliški ulici v Ljubljani. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/142-platana-2-na-streliski-ulici-v-ljubljani.