By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Description

Načrt Kačne jame nazorno prikazuje raziskovanje brezna po dnevih. Na njem so zapisane globine v posameznih predelih, navedeni so jamarji, ki so brezno raziskovali in še nekateri drugi podatki. Kačna jama, ki ima tudi v svetovnem merilu eno najvišjih navpičnih sten (165 metrov), spada med naša najgloblja brezna. Kačno jamo so leta 1880 začeli raziskovati Anton Hanke in domačini. Leta 1888 se je Hanke spustil v globino 60 metrov. Naslednje leto se je v brezno spustil domačin Gregor Žiberna - Tentava, ki je sprva dosegel globino 180 metrov. Do te globine sta se spustila tudi Valentin Rešaver in Jakob Rebec. Leta 1891 se je Žiberna skupaj z Valentinom Rešaverjem spustil še globlje, 253 metrov v globino pa še 800 metrov po jamskem rovu. Po Hankejevi smrti so brezno raziskovali Jožef Marinič, Friedrich Müller, Josef Novak in domačini. Leta 1972 so v njem logaški jamarji odkrili rov, ki vodi do struge reke Reke.

References and resources

  • Žiberna, J. 1981: Divaški prag=Die Divača Schwelle=La soglia di Divača=Le seuil di Divača. Divača. [COBISS-ID 22549760]

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Načrt Kačne jame. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/182-nacrt-kacne-jame.