By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Topličica

Synonyms: Toplica
Termalni izvir ob Lahinji jugozahodno pod vasjo Šipek.

Description

Ob desnem bregu povirnega dela reke Lahinje, tik ob strugi, se pojavljajo številni manjši hipotermalni izviri s temperaturo vode 18–19°C. Topla voda se dviguje ob tektonsko pretrti coni, pot na plano pa si utira skozi plasti rečnih naplavin, kjer se v površinskih plasteh meša s hladnejšo vodo Lahinje in Nerajčice. Tik pod vasjo Šipek je najizdatnejši tovrstni izvir, ki so ga domačini poimenovali Topličica, njegova temperatura pa je 18°C. Nekdaj so ga s pridom uporabljali, danes pa temu ni več tako. Nekaj podobnih, a manjših izvirov je tudi ob Nerajčici, levem pritoku Lahinje. Analize hipotermalne vode na tem območju so pokazale, da ima višjo trdoto v primerjavi z Lahinjo in ostalimi kraškimi izviri ožjega območja ter da vsebuje manj raztopljenega kisika, kar je posledica višje temperature vode.

References and resources

  • Ivanovič, M. 2008: Krajinski park Lahinja - širše zavarovano območje. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 25–42. Ljubljana. [COBISS-ID 38330466]
  • Plut, D., Brečko Grubar, V. 2008: Hidrogeografske značilnosti Lahinje in Krajinskega parka Lahinja. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 91–104.. Ljubljana. [COBISS-ID 38333282]

The author of the record

Tajan Trobec (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Trobec, T. 2010: Topličica. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/196-toplicica.