By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Description

Na razglednicah vasi Lokev zasledimo tako naravne kot umetnostne lepote tega kraja. Lepo ohranjen obrambni stolp na Taboru iz leta 1487 je služil za obrambo proti Turkom. Stolp ima cilindrično obliko ter seveda strelne line. Danes se v njem nahaja vojaški muzej. Poleg župnijske cerkve iz leta 1613 stoji gotska kapelica. V Lokvi si lahko ogledamo tudi križ iz Limogesa iz časa romanike. V bližini se nahajata kobilarna Lipica in jama Vilenica.

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Zbirka razglednic Lokve. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/257-zbirka-razglednic-lokve.