S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Politika zasebnosti

Boka

Uradna oznaka: Boka
Sinonimi: slap Boka
Boka na južnem podnožju Kaninskega pogorja je največji in najbolj vodnat slovenski slap.

Opis

Izvir Boke je visoko nad glavno cesto Žaga–Bovec. Voda z nadmorske višine 730 m pada v mogočnem dvostopenjskem slapu (105 in 33 m) in se na nadmorski višini 350 m izliva v Sočo, potem ko nekaj sto metrov teče po z gruščem zasuti dolini. Tam je nasula vršaj in se globoko zajedla vanj, da si je morala (po Meliku 1954, 255) "stara cesta pomagati čez z velikim ovinkom". Zgornji del doline je zaradi poteka v dolomitu ožji in strm, pod prelomom, ki prečka dolino, pa je struga uravnana, njeno dno pa se razširi, ker je oblikovano v apnencih. V celoti je struga že dosegla ravnotežni profil. Boka izvira iz kraške jame, ki so jo raziskali leta 1975. Njen iztočni rov je izvotljen v dolomitu in so ga preplavali v dolžini več kot 500 m. Boka je eden redkih večjih izvirov na podnožju Kaninskega pogorja, ki ni nastal na podnožju kraškega masiva. Obvisela lega izvira visoko na pobočju je pogojena z geološko sestavo: Boka priteka na površje ob pragu nerazpokanega in kompaktnega dolomita, katerega plasti potekajo pravokotno na tok vode, prej pa teče skozi dachsteinski apnenec. Boka je eden izmed redkih slovenskih slapov, ki še vedno raste, saj voda z veliko močjo udarja v podlago in poglablja podnožje slapu. Izvir Boke je stalen, vendar njegova izdatnost močno koleba. Po nekaterih podatkih ob suši presahne, ob visoki vodi pa lahko doseže pretok več deset kubičnih metrov v sekundi. Najvišji pretok ima zgodaj poleti, ko se na Kaninu topi sneg, ali pa ob močnih jesenskih deževjih (nazadnje ob božiču 2009). Boka reagira na padavine v nekaj urah, ob topljenju snega pa naraste pozneje kot bližnji, nižje ležeči izviri. Temperatura vode je nizka. Po naših meritvah 15. 5. 2000 je bila temperatura vode 4,4° C, po drugih podatkih je srednja temperatura vode od 3 ºC do 4,5 ºC.

Strokovne reference in viri

  • Buser, S., Kunaver, J., Novak, D. 1978: Geološke, geomorfološke in hidrogeološke raziskave Kaninskega pogorja. Geologija 17. Ljubljana. [COBISS-ID 14459141]
  • Komac, B. 2000: Vodne razmere kraških izvirov na južnem podnožju Kaninskega pogorja. Diplomska naloga. Bovec. [COBISS-ID 15068258]
  • Komac, B. 2001: Kraški izviri pod Kaninskim pogorjem. Geografski zbornik 41. Ljubljana. [COBISS-ID 19490861]
  • Krivic, P. 1976: Skozi Boko v osrčje Kanina. Planinski vestnik 76-1. Ljubljana.
  • Kunaver, J. 1987: Boka. Enciklopedija Slovenije, 1. knjiga. Ljubljana. [COBISS-ID 18485090]
  • Kunaver, J. 1971: Vodnik ekskurzij po Zgornjem Posočju. 10. zborovanje slovenskih geografov. Ljubljana. [COBISS-ID 1146697]
  • Melik, A. 1954: Slovenski alpski svet. Slovenska matica. Ljubljana. [COBISS-ID 41396480]
  • Ramovš, A. 1983: Slapovi v Sloveniji. Slovenska matica. Ljubljana. [COBISS-ID 13971457]

Avtor zapisa

Blaž Komac (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Predlog citata

Komac, B. 2010: Boka. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, http://dedi.si/dediscina/27-boka.