By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Epigenetsko svinčevo – cinkovo orudenje na Bohorju

Official label: Bohor – rudnik
Epigenetsko svinčevo-cinkovo orudenje v anizijskem dolomitu na Bohorju, zahodno od Kozja.

Description

Svinčevo-cinkovo rudišče se nahaja pod Malim Javornikom, ki skupaj z Velikim Javornikom in Velikim Koprivnikom predstavlja pogorje Bohorja. Vhod v rudnik se nahaja severno od kmetije Žveglič, na nadmorski višini 863 m. Rudo so odkopavali v 19. in 20. stoletju, danes pa je rudnik z delno zasutimi rudniškimi rovi opuščen. Na čas rudarjenja spominja restavriran rudniški voziček, ki je razstavljen nad vhodom v rudnik.

S Pb-Zn rudo je oruden plastovit in masiven anizijski dolomit. Kamnina je svetlo sive, temno sive ali rumenkaste barve. Najlepše je razvoj dolomita viden v jamskem delu rudnika, kjer med plastmi dolomita nastopajo tanjše pole dolomitnega laporja. Orudenje je epigenetskega izvora, kar pomeni, da je Pb-Zn ruda mlajša od orudene kamnine, rudni minerali pa so kristalili iz hidrotermalnih raztopin. Glavni minerali so galenit, smithsonit in kalamina. V rudniku še lahko naletimo na drobne galenitne žilice. Fosilnih ostankov v dolomitih niso našli.

Opuščen rudniški rov nudi ugodne pogoje za prebivanje netopirjev, jamskih kobilic in jamskih pajkov.

References and resources

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Epigenetsko svinčevo – cinkovo orudenje na Bohorju. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/293-epigenetsko-svincevo-cinkovo-orudenje-na-bohorju.