By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Stavba prve slovenske realke v Idriji

Official label: Idrija - Realka
Synonyms: Realka v Idriji
Author: Karol Holinsky
Poslopje za prvo realko s slovenskim učnim jezikom v Idriji je bilo zgrajeno leta 1903. Pročelja so oblikovana v neorenesančnem slogu. Nosilno konstrukcijo sestavljajo zidovi, stropovi različnih tipov in leseno ostrešje.

Description

Po dolgoletnih prizadevanjih idrijskih rudarjev in gozdnih delavcev je bila v Idriji ustanovljena prva realka s slovenskim učnim jezikom. Prvič so učenci prestopili šolski prag v šolskem letu 1901/02, poslopje pa je bilo dograjeno leta 1903.

Dvonadstropno poslopje ima v tlorisu obliko črke E. S svojim daljšim pročeljem je obrnjeno proti jugu, lomljeno severno pročelje pa zapira manjše dvorišče. Nad visokim pritličjem sta dve nadstropji in podstrešje, glavno krilo in del vzhodnega krila pa sta tudi podkletena.

Nosilni zidovi v kleti so grajeni mešano iz kamna in opeke, stropovi nad kletjo pa so opečni oboki. Bolj obremenjeni obodni in notranji vzdolžni zidovi so debeli 90 cm, manj obremenjeni prečni zidovi pa 45 cm. V pritličju in nadstropjih so nosilni zidovi grajeni iz polnih opečnih zidakov starega formata (29 x 14 x 6.5 cm) v apneni malti. Debelina zidov je različna (75 cm, 60 cm, 45 cm ali 30 cm), poleg tega se debelina nekaterih v vsaki ali vsaki drugi etaži stopničasto zmanjša. Stropne konstrukcije nad učilnicami v pritličju in nadstropjih so sestavljene iz jeklenih nosilcev v prečni smeri učilnice in lesenih stropnikov, položenih med jeklene nosilce. Nad hodniki in sanitarijami pa so stropovi grajeni iz prečnih jeklenih nosilcev in vmesnih betonskih plošč. Razpored in dimenzije jeklenih nosilcev so razvidne iz dostopnih arhivskih načrtov. Večina jeklenih nosilcev je sidranih na nasprotno površino zidov, kar je razvidno iz načrtov, potrjeno pa tudi z detajlnim pregledom. Na ta način so bili stropovi povezani z zidovi. Detajlni pregled je poleg tega pokazal, da so bili zidovi povezani z vodoravnimi vezmi iz ploščatega železa, vgrajenimi v zidove v višini stropov.

References and resources

  • Lutman, M. 1999: Pregled in preiskave nosilne konstrukcije ter analiza nosilnosti in potresne odpornosti objekta Gimnazija v Idriji. Elaborat. Ljubljana. [COBISS-ID 559463]

The author of the record

Marjana Lutman (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Lutman, M. 2010: Stavba prve slovenske realke v Idriji. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/299-stavba-prve-slovenske-realke-v-idriji.

Comment