S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Politika zasebnosti

Izvir Rižane

Uradna oznaka: Rižana – izvir
Sinonimi: Zvroček
Vodnat izvir Rižane ima izrazito kraški značaj.

Opis

Rižana je najbolj vodnata reka Koprskega primorja. Izvira v Hrastoveljski dolini in se po približno 14 km toka izliva v Jadransko morje. Izvir Rižane je sestavljen iz niza medsebojno povezanih izvirov, ki prihajajo na dan ob severovzhodnem robu apnenčaste luske pod Bezovico. Stalni so le nižje ležeči izviri, višji izviri pa ob sušah presahnejo. Najpomembnejši izmed izvirov je Zvroček, ki so ga že leta 1935 zajeli za vodno oskrbo Kopra, Izole in Pirana. Njegova izdatnost je v povprečju 4 m3/s. Izviri Rižane skupaj še z nekaterimi zajetji v bližini tudi danes predstavljajo glavni vodni vir za oskrbo s pitno vodo v Slovenski Istri.

Izvir Rižane se uvršča med kraške, saj se napaja s kraškimi podzemeljskimi vodami. Površino vodozbirnega zaledja so v preteklosti poskušali ugotoviti s pomočjo sledilnih poskusov. Ti so razkrili, da se v izvirih pojavlja ponorna voda nekaterih potokov, ki pritečejo po zahodnem grebenu flišnih Brkinov in poniknejo v slepih dolinah na stiku z apnenčastim Matarskim podoljem (Brezovica, Odolina, Hotična in Jezerina). Poleg brkinskih ponikalnic se izvir Rižane napaja tudi s ponori v Gračiški in Smokavski vali. Skupno prispevno območje tako zavzema severozahodni del Brkinov in Podgrajskega podolja, del Čičarije ter Slavniško pogorje vse do Socerba. Njegova celokupna površina je ocenjena na dobrih 200 do 250 km2. Približno dve tretjini ozemlja je kraškega.

Samočistilne sposobnosti voda, ki se pretakajo v kraškem podtalju, so omejene, zaradi česar so tudi izviri Rižane močno dovzetni za morebitne antropogene vplive v zaledju, ki negativno vplivajo na kvaliteto vode (odpadne vode, meteorne vode, industrija, promet, divja odlagališča odpadkov …). Zgovorno je dejstvo, da se na izviru Rižane pogosto pojavljajo bakterije fekalnega izvora, paraziti in ostali mikroorganizmi. Občasno so povišane vrednosti mineralnih olj in drugih organskih snovi. Ob izdatnejših padavinah se pojavi prekomerna kalnost. Zaradi tega surova voda izvira Rižane takrat brez predhodne obdelave ni pitna. V Rižanskem vodovodu se zato pred distribucijo vode v vodovodno omrežje poslužujejo predhodnega čiščenja s postopkom ultrafiltracije.

Strokovne reference in viri

  • Abram, O. 2002: Hidrogeografske značilnosti Brestoviškega dola in Rižane (s poudarkom na vodni oskrbi). diplomska naloga. Štanjel. [COBISS-ID 20169826]
  • Krivic, P., Bricelj, M., Trišič, N., Zupan, M. 1987: Sledenje podzemnih vod v zaledju izvira Rižane. Acta carsologica 16, 83–104. Ljubljana. [COBISS-ID 5535021]

Avtor zapisa

Tajan Trobec (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Predlog citata

Trobec, T. 2010: Izvir Rižane. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, http://dedi.si/dediscina/362-izvir-rizane.