By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Grobišče iz časa preseljevanja ljudstev na Lajhu v Kranju

Official label: Kranj - Grobišče Lajh
V nemirnem poznorimskem času in v zgodnjem srednjem veku so umrle prebivalce Karnija pokopavali na Lajhu.

Description

Lajh je ime ledine, ki leži na savski terasi, zahodno od sotočja Save in Kokre. Nad njo se dviga staro kranjsko mestno jedro, poznorimski Karnij (Carnium). Konec 19. stoletja je grobišče odkril posestnik Tomaž Pavšlar. Izkopal je okoli 200 grobov. Vest o lepih najdbah se je hitro razširila in na začetku 20. stoletja so tu izkopavli številni arheologi. Odkrili so nadaljnih več kot 500 grobov, ki so postavili Kranj na arheološki zemljevid Evrope. Grobišče še ni raziskano v celoti, saj se praktično ob vsakem posegu v teren naleti na nov grob. Novejše najdbe hrani Gorenjski muzej v Kranju, starejše pa Narodni muzej Slovenije in Naravoslovni muzej Dunaj.

Na Lajhu so pokopavali v poznem 5., celo 6. in na začetku 7. stoletja, v času propadanja zahodnega rimskega cesarstva in v času preseljevanja ljudstev.

Grobišče sodi med t. i. vrstna grobišča. Grobovi so drug ob drugem, nanizani v vrste, med katerimi so prehodi. Skeleti ležijo na hrbtu, v iztegnjeni legi, z rokami ob telesu, v smeri zahod-vzhod. Glave so na zahodu. V revnih grobovih s skromnimi pridatki ali brez njih so največkrat pokopani staroselski, krščanski prebivalci Karnija. Razkošen zlat, srebrn in pozlačen nakit, v katerega so bili vdelani poldragi kamni ter orožje, označujejo grobove pripadnikov germanskih ljudstev, Vzhodnih Gotov, Langobardov in domnevno Alamanov ter Frankov.

References and resources

  • Bitenc, P., Knific, T. (ur.) 2001: Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Ljubljana. [COBISS-ID 112866560]
  • Knific, T. 1995: Vojščaki iz mesta Karnija. Kranjski zbornik 1995, 23-40. Kranj. [COBISS-ID 1681718]
  • Odar, B. 2006: The archer from Carnium. Arheološki vestnik 57, 243-275. Ljubljana. [COBISS-ID 25833005]
  • Stare, V. 1980: Kranj. Nekropola iz česa preseljevanja ljudstev. Katalogi in monografije 18. Ljubljana. [COBISS-ID 17602049]
  • Stare, V. 1980: Kranj. Nekropola iz česa preseljevanja ljudstev. Katalogi in monografije 18. Ljubljana. [COBISS-ID 17602049]
  • Stare, V. 1980: Kranj. Nekropola iz česa preseljevanja ljudstev. Katalogi in monografije 18. Ljubljana. [COBISS-ID 17602049]

The author of the record

Primož Pavlin (Inštitut za arheologijo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Pavlin, P. 2010: Grobišče iz časa preseljevanja ljudstev na Lajhu v Kranju. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/407-grobisce-iz-casa-preseljevanja-ljudstev-na-lajhu-v-kranju.