By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Okno

Synonyms: Izvir Nerajčice
Vodnat kraški izvir potoka Nerajčice v Malem Nerajcu.

Description

Okno je eden izmed kraških izvirov Nerajčice v neposredni bližini naselja Mali Nerajec. Voda prihaja na površje na koncu približno 40 m dolge zatrepne doline, ki je zaradi bližnjega opuščenega kamnoloma na severni strani nekoliko deformirana. Kraško zaledje izvira predstavlja Poljanska gora. Nad sifonskim izvirom v majhni kapelici bdi kipec Lurške Marije. Tik za izvirom je manjše krožno oblikovano jezerce, ki je globoko okoli 3 m. Okno pa ni edini izvir, ki napaja Nerajčico. Nekoliko nižje sta še izvir Krnica ter močnejši kraški izvir Stepanjec.

Večina izvirov, ki se nahajajo na območju Krajinskega parka Lahinja, je v preteklosti predstavljala vir pitne vode za prebivalce okoliških zaselkov in vasi, zato so bili za lažji dostop obzidani in urejeni. Tudi Okno ni bilo izjema, saj je imelo v obdobju večjih suš zaradi svoje izdatne vodnatosti pomembno vlogo pri zagotavljanju vode za bližnja in tudi bolj oddaljena naselja.

Od izvira se Nerajčica vije proti Lahinji. V ilovnato naplavino kraškega ravnika si je vrezala ozko in razmeroma globoko strugo. Njena naravna ohranjenost se zrcali v številnih okljukih ter bujni obrečni vegetaciji, še zlasti v močvirju imenovanem Nerajske luge.

References and resources

  • Ivanovič, M. 2008: Krajinski park Lahinja - širše zavarovano območje. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 25–42. Ljubljana. [COBISS-ID 38330466]
  • Natek, K., Stepišnik, U. 2008: Geomorfološke značilnosti Bele krajine in Krajinskega parka Lahinja. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 53–70. Ljubljana. [COBISS-ID 38332514]

The author of the record

Tajan Trobec (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Trobec, T. 2010: Okno. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/41-okno.