By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Cerkev Vseh svetnikov v Pustem Gradcu

Official label: Pusti Gradac - Cerkev Vseh svetnikov
Skromna podeželska podružniška cerkev iz prve polovice 17. stoletja.

Description

Cerkev Vseh svetnikov stoji sredi pokopališča v osrednjem delu okljuka, ki ga je izdolbla reka Lahinja. V kamniti portal vklesan latinski napis razkriva, da je cerkvico leta 1638 dal pozidati plemeniti gospod Matija Plasman. Neznani izvajalec, ki je delo opravil, je na severni steni prezbiterija pustil svojevrsten pečat, s tem ko je vanjo vtisnil svojo dlan, saj menda ni znal pisati.

Stavba predstavlja skromno podeželsko sakralno arhitekturo. Njen najstarejši del je podolžna pravokotna ladja, h katere vzhodni stranici je prislonjen mlajši triosminsko zaključen prezbiterij, k vhodni fasadi pa je bila prislonjena odprta lopa. Fasade so poslikane s preprosto dekorativno poslikavo.

Cerkev je z zvonikom z odprtimi linami, ki se dvigujejo nad vzhodno fasado, značilen primer sakralne arhitekture v jugozahodnem delu Bele krajine, ki jo je v te konce bržkone ponesel vpliv s Primorske, zlasti s Kvarnerja in Istre. Line na zvoniku so obrobljene z navpičnimi in vodoravnimi pasovi, ki jih dopolnjujejo rastlinski motivi.

Jernej Jereb iz Metlike je leta 1894 izdelal glavni in edini oltar, čigar lesen oltarni nastavek kaže značilne novorenesančne stilne elemente.

References and resources

  • Ivanovič, M. 2008: Krajinski park Lahinja - širše zavarovano območje. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 25–42. Ljubljana. [COBISS-ID 38330466]

The author of the record

Tajan Trobec (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Trobec, T. 2010: Cerkev Vseh svetnikov v Pustem Gradcu. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/43-cerkev-vseh-svetnikov-v-pustem-gradcu.