By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Rjavo jezero

Official label: Rjavo jezero
Synonyms: Drugo Triglavsko jezero, Rjava mlaka
Rjavo jezero je najvišje ležeče Triglavsko jezero.

Description

V kotanji zahodno od Kanjavčevega soseda Poprovca (2495 m) leži na 2002 m nadmorske višine med balvani in podornimi bloki najvišje ležeče Triglavsko jezero – Rjavo jezero. Dolgo je okrog 150 m, široko okrog 100 m in globoko 10 m. Glavna značilnost jezera je veliko nihanje vodne gladine, ki znaša celo do 10 m. Jezero je dobilo ime po značilnem rjavkasto obarvanem obrežnem pasu, ki je posledica velikega nihanja jezerske gladine. Severni breg je skalnat le ob najvišjem vodostaju. Melišč, ki povečini zasipavajo vsa druga jezera v dolini, tu praktično ni. Okolica jezera je neporasla, tudi alge in zooplankton so v jezerski vodi redki. Rjavo jezero nima stalnih površinskih pritokov, pa tudi odtoka ni mogoče določiti. Za razliko od sosednjega Zelenega jezera je voda iz Rjavega jezera po kemijski sestavi zelo podobna vodam ostalih jezer, zato njihova medsebojna podzemna povezava ni izključena.

References and resources

  • Brancelj, A. (ur.) 2002: Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. Ljubljana. [COBISS-ID 119497728]
  • Fabjan, I. (ur.) 1985: Triglavski narodni park – vodnik. Bled. [COBISS-ID 8408327]
  • Skoberne, P. 1988: Sto naravnih znamenitosti Slovenije. Ljubljana. [COBISS-ID 7016448]
  • Skoberne, P. 1993: Triglavski narodni park. Sprehodi v naravo. Ljubljana. [COBISS-ID 34612224]

The author of the record

Bojan Erhartič (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Erhartič, B. 2010: Rjavo jezero. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/16-rjavo-jezero.