By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Zeleno jezero

Official label: Zeleno jezero
Synonyms: Tretje Triglavsko jezero, Zelena mlaka
Zeleno jezero, ki je rahlo zelenkasto obarvano zaradi alg, je najplitvejše med Triglavskimi jezeri.

Description

Zeleno jezero ima med vsemi Triglavskimi jezeri najbolj razčlenjen breg. Leži 1983 m nad morjem, na manjši uravnavi med Zadnjo Lopo in Vršaki, kjer se dolina prevesi. Izpod Hribaric se vanj spušča že precej poraščeno melišče, sicer pa sta tako jezero kot obrežni pas posejana z balvani. Najplitvejše med Triglavskimi jezeri je globoko le do dva metra. Zaradi kolebanja vodne gladine ima spremenljivo obliko, zato so tudi mere jezera okvirne. Dolgo je okrog 100 m, široko pa do 80 m. Jezero nima stalnih površinskih pritokov ali odtokov. Večji del vodnih izgub je verjetno posledica izhlapevanja, le manjši pa ponikanja v porozno podlago. Zaradi alg je jezerska voda zelenkaste barve, kar je botrovalo imenu jezerca. V Zelenem jezeru so pogosti alpski pupki, na tej nadmorski višini, na skorajda 2000 m, preseneti tudi cvetnica. V jezeru je najvišje nahajališče vodne zlatice (Ranunculus trichophyllus) pri nas. Raziskave kažejo, da je Zeleno jezero zunaj glavnega toka podzemne vode po Dolini Triglavskih jezer, saj so kemijske značilnosti jezerske vode povsem drugačne kot pri ostalih jezerih. Najverjetneje se jezero napaja izključno z deževnico, ki se zbira z ožjega območja okrog jezera. Pod Vršaki, v skrajnem vzhodnem delu doline, leži v podolju, ki ga od Zelenega jezera loči skalni hrbet, mestoma prekrit z morenskim gradivom, Mlaka pod Vršaki, imenovana tudi Jezero pod Vršaki. Vodno telo na okrog 2000 m nad morjem je večji del leta pod snegom, saj kotanjo pozimi polnijo snežni plazovi. Jezerce lahko v poznem poletju presahne.

References and resources

  • Brancelj, A. (ur.) 2002: Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. Ljubljana. [COBISS-ID 119497728]
  • Fabjan, I. (ur.) 1985: Triglavski narodni park – vodnik. Bled. [COBISS-ID 8408327]
  • Skoberne, P. 1988: Sto naravnih znamenitosti Slovenije. Ljubljana. [COBISS-ID 7016448]

The author of the record

Bojan Erhartič (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Erhartič, B. 2010: Zeleno jezero. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/17-zeleno-jezero.