By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Abecednik

Official label: Abecedarium vnd der klein Catechismus in der Windischen Sprach=Ane Buquice, is tih se ty mladi inu preprosti Slouenci mogo lahku vkratkim zhasu brati nauuzhiti. Vtih so tudi ty vegshy stuki te kerszhanske vere im ane molytue, te so prepisane od aniga ...
Author: Primož Trubar
Prvi abecednik v slovenskem jeziku namenjen učenju branja in pisanja

Description

Trubar je Katekizmu iz leta 1550 dodal Abecednik, ki je služil kot priročnik pri učenju branja in pisanja. V Abecedniku je zapisal abecedo, zloge, besede, rimske in arabske številke. Dodal je tudi kratek katekizem povzet po katekizmu Johanna Brenza z vprašanji in odgovori.

References and resources

  • Glavan, M. 2008: Trubarjev album : romanje s Trubarjem. Ljubljana. [COBISS-ID 240776960]
  • Javoršek, J. 1986: Primož Trubar. Ljubljana. [COBISS-ID 16324865]

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Abecednik. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/216-abecednik.