By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Speleologija: poti in namen raziskovanja podzemnih prostorov

Official label: Höhlenkunde: Wege und Zweck der Erforschung unterirdischer Räume: mit 155 Textillustrationen, 3 Karten und 3 Plänen
Author: Kraus Franz
Knjiga o najnovejših speleoloških dognanjih ob koncu 19. stoletja

Virtual book

Description

Avstrijski pionir raziskovanja jam Franz Kraus je leta 1894 izdal obširno knjigo o speleologiji. V prvem in drugem poglavju knjige nas Kraus seznani s starejšo in moderno literaturo s področja speleologije. Kot prvega avtorja je omenil Janeza Vajkarda Valvasorja in najstarejše delo, ki se ukvarja tudi s to tematiko Slavo vojvodine Kranjske. V knjigi Kraus obravnava poleg vrst jam tudi zgodovino raziskovanja, arheološke najdbe, nastajanje jam, opremo itd. Pomemben del je posvečen raziskovanju Škocjanskih, Postojnske ter še nekaterih jam iz našega ozemlja. Tekst je dopolnjen s 155 ilustracijami, 3 načrti in 3 zemljevidi.

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Speleologija: poti in namen raziskovanja podzemnih prostorov. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/218-speleologija-poti-in-namen-raziskovanja-podzemnih-prostorov.