By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Cerkev sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah

Official label: Zgornje Duplje - Cerkev sv. Mihaela
Enoladijska barokizirana gotska cerkev z obokano ladjo in prezbiterijem in zahodnim zvonikom ter obzidjem.

Description

Podružnična cerkev sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah stoji ob robu strnjenega dela vasi ob vznožju Udin boršta pod Gradiščem. Cerkev so gradili v več fazah. Prvič se omenja leta 1391. Prvotno je bila zgrajena v gotskem slogu, imela je obokan rebrast strop v prezbiteriju in raven lesen strop v ladji. Kasneje je bila barokizirana, s tem da niso zamenjali le nekdanjega lesenega stropa ladje z obokom, temveč tudi gotski rebrasti obok prezbiterija z novim baročnim kupolastim obokom. Od stare cerkve je ohranjeno zazidano gotsko okno in pa po vsej verjetnosti sklepnika nekdanjega gotskega rebrastega oboka, ki sta danes vzidana zunaj v vhodna stebra nekdanjega cerkvenega obzidja. Cerkev je dolga okoli 15 in široka 6 m. Strop prezbiterija je poslikan s freskami: Bog daje deset zapovedi, Peter pridiga na binkoštni praznik in Savel se spreobrne. Na oboku piše: »Z božjo pomočjo ino svetiga Mihaela me je prenaredila soseska ino dobrotniki v letu 1845. Zmalal Janez Grosar iz Dupelj v letu 1849«. Janez Gosar je bil domačin, v takrat sosednji vasi je imel podobarsko delavnico, njegovo delo so tudi oltarji v farni cerkvi sv. Vida v Spodnjih Dupljah. Cerkev ima tri oltarje. Glavni oziroma veliki je iz leta 1676, izdelan v maniri zlatih oltarjev, čudovito delo na prehodu iz renesanse v barok. Delno je bil popravljen leta 1889, danes pa je v celoti restavriran. Osrednja podoba na oltarju je kip sv. Mihaela, levo in desno stojita sv. Volbenk in sv. Ambrož. V zgornji niši je kip Device Marije. Na levi strani ladje je oltar sv. Marjete. Prvotno je tu stal oltar Svete Trojice, ki je bil zamenjan 1696, a se žal ni ohranil, tako da na njegovem mestu stoji oltar iz leta 1889 in je delo domačina Štefana Čadeža (1848–1931), ki je sprva delal v Gosarjevi delavnici, kasneje pa samostojno. Poleg sv. Marjete sta na oltarju še kipa sv. Jakoba in sv. Štefana. Desni stranski oltar je posvečen sv. Urbanu in je bil prvotno postavljen sredi 17. stoletja, sedanji je prav tako Čadeževo delo iz leta 1889. Na sredini stoji kip sv. Urbana, levo in desno stoji kip sv. Ludvika kralja in kip neznanega svetega škofa. Prvotni zvonik je stal ob cerkvi na mestu sedanje zakristije. Ko so cerkev barokizirali, so ga postavili na zahodno stran, tako da pod njim vstopamo v cerkev. Sezidali so ga v letih 1761–1762. V zvoniku visijo trije zvonovi, ki so novejšega datuma. Cerkev je bila v zadnjih letih temeljito obnovljena, tako zunanjost kot notranjost, restavrirani so bili tudi oltarji; dela so bila končana 1995, ko je bila cerkev na novo blagoslovljena.

References and resources

  • Cevc, E. 1963: Srednjeveška plastika na Slovenskem. Ljubljana. [COBISS-ID 17854209]
  • Zelič, M. 1996: Podružnična cerkev sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah. Dupljanski zbornik, 36-39. Duplje. [COBISS-ID 80185856]

The author of the record

Matjaž Mauser, Simona Kermavnar (Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Mauser, M.; Kermavnar, S. 2010: Cerkev sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/252-cerkev-sv-mihaela-v-zgornjih-dupljah.