By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Zbirka razglednic Vremskega Britofa

Vremski Britof na razglednicah iz prve polovice 20. stoletja

Description

Naselje Vremski Britof krasi cerkev Marijinega vnebozetja, ki je znana predvsem po izjemno kakovostnih gotskih freskah. Umetnine so nastale med letom 1445 in 1450. Na razglednici Vremskega Britofa (odposlana 1907) zasledimo tudi vaško trgovino in gostilno Jankota Dekleve iz začetka 20. stoletja. Vremski Britof je znan tudi po izkopavanju črnega premoga. S to dejavnostjo so se v tej vasici ukvarjali od konca 18. stoletja pa vse do leta 1964. V bližini, in sicer v Gornjih Vremah, sta se rodila pisatelj Bogomir Magajna in poet France Magajna.

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Zbirka razglednic Vremskega Britofa. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/258-zbirka-razglednic-vremskega-britofa.