By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Domačija Pliskovica 11

Official label: Pliskovica - Domačija Pliskovica 11
Synonyms: Pri S'lamčevih, Slamčeva domačija
Domačijo, ki je preurejena v mladinski hotel, sestavljajo stanovanjsko poslopje s spahnjenco in gospodarsko poslopje oziroma skedenj; nanizana sta okoli dvorišča.

Description

Domačija leži na južnem robu vasi Pliskovica. Obsega stanovanjsko poslopje in skedenj, v katerem sta bila v preteklosti hlev in shramba za seno ter kmetijske pridelke, orodje in voz. Obdana je z velikim ograjenim dvoriščem (»borjačem«), kamor vodita dva preprosto oblikovana kamnita uvozna portala oziroma dve »kaloni«. Po obnovi objekta je s kamnito kritino (»skrlami«) krit del hiše in hlev. Domačija je bila več let zapuščena, leta 2001 pa so jo začeli preurejati v mladinski hotel. V stanovanjskem poslopju so pri tem kot del manjše jedilnice ohranili odprto ognjišče, skedenj so preuredili v turistične sobe in večnamenski prostor, na dvorišču pa so uredili igrišče za odbojko in nogomet, otroška igrala ter prostor za družabne igre in druženje. Od začetka delovanja je v Mladinskem hotelu Pliskovica tudi sedež turistično informacijskega centra občine Sežana – info točke za Kras. Po ustanovitvi hostla so se aktivneje začeli vključevati v turizem tudi domačini in tako je Razvojno društvo Pliska na planotastem svetu med Pliskovico in Kosoveljami denimo uredilo kraško učno, Pliskovjani pa vsako leto organizirajo številne prireditve, kakršna je Dan odprtih borjačev.

References and resources

  • Godnič, T. 2005: Mladinski hotel Pliskovica. Pliskovica, Zavod za šport, turizem in prosti čas, Mladinski hotel Pliskovica. [COBISS-ID 219058944]
  • Lambergar Khatib, M. 2008: Odnos Pliskovljanov do razvoja turizma v vasi: poročilo s terenskih vaj pri predmetu Antropologija turizma. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 48-1/2, 90-91.. Ljubljana, Slovensko etnološko društvo. [COBISS-ID 37084258]

The author of the record

Mateja Habinc (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Habinc, M. 2010: Domačija Pliskovica 11. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/29-domacija-pliskovica-11.