By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Cerovec pod Bočem – nahajališče andezita

Official label: Cerovec pod Bočem – nahajališče andezita
Opuščen kamnolom andezita v Cerovcu pod Bočem je primer magmatske kamnine, ki po sestavi pripada dioritski skupini.

Description

Nahajališče andezita leži približno 3 km severovzhodno od Rogaške Slatine, v Zagaju, vzhodno od Cerovca, na nadmorski višini 363 m.

Kamnina je sivo zelene do olivno zelene barve s porfirsko strukturo, za katero je značilno, da večja mineralna zrna, ki jih imenujemo vtrošniki, plavajo v drobnokristalni ali steklasti osnovi. Po sestavi je osnova iz plagioklazov, klorita in vulkanskega stekla, medtem ko so vtrošniki minerali iz skupine oligoklaz-andezin, avgit, hipersten, biotit in rogovača. Andezitna predornina je močno spremenjena, saj kislo osnovo iz vulkanskega stekla nadomeščajo filosilikati, predvsem so to klorit, illit in glineni minerali vrste klorit/montmorillonit in illit/montmorillonit ter mikrokristalni kremen. Večina plagioklazov je spremenjena v drobnozrnat albit in kalcit.

References and resources

  • Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M. 2002: Litološke značilnosti terciarnih plasti na Kozjanskem. Geologija 45-1, 213-246. Ljubljana. [COBISS-ID 5636866]

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Cerovec pod Bočem – nahajališče andezita. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/290-cerovec-pod-bocem-nahajalisce-andezita.

Comments

8d0fff1eeaa983132ac0e5f207a8edee?s=32&r=pg&d=mm
29. December 2013, 13:39

Sem ponosen,da je boc tako pomeben,saj mora bit,ker sem se jas pod bochem rodil in ze dolgo let se se vracam domov,tam kjer se vedno stoji moja rodna hisha,cerovec pod bocem 40A,pa je moja hisha kjer prihajam veckrat na obisk :-)!

Ae336d00d6006cd9ab19a3daa80fa4e5?s=32&r=pg&d=mm
10. March 2015, 23:30

KOT RUDARSKI INŽENIR, TER BIVŠI INŠPEKTOR POZNAM NAVEDENO NAHAJALIŠČE ANDEZITA, PRI KRAJU CEROVEC, KATEREGA BI BILO POTREBNO RAZISKATI , UGOTOVITI ZALOGE MIN. SUROVINE, TER MORDA PRIČETI Z EKSPLOATACIJO.
ANDEZIT JE KOT KVALITETNA MIN. SUROVINA POTREBEN PRI IZDELAVI ASFALTOV, SAJ S SVOJO ABRAZIVNOSTJO POVEČA STIK KOLESA S PODLAGO, PA ŠE OBRABA JE MANJŠA. PA ŠE ZA KAJ DRUGEGA BI BIL UPORABEN.

L.P. , M.C.

Ae336d00d6006cd9ab19a3daa80fa4e5?s=32&r=pg&d=mm
10. March 2015, 23:30

KOT RUDARSKI INŽENIR, TER BIVŠI INŠPEKTOR POZNAM NAVEDENO NAHAJALIŠČE ANDEZITA, PRI KRAJU CEROVEC, KATEREGA BI BILO POTREBNO RAZISKATI , UGOTOVITI ZALOGE MIN. SUROVINE, TER MORDA PRIČETI Z EKSPLOATACIJO.
ANDEZIT JE KOT KVALITETNA MIN. SUROVINA POTREBEN PRI IZDELAVI ASFALTOV, SAJ S SVOJO ABRAZIVNOSTJO POVEČA STIK KOLESA S PODLAGO, PA ŠE OBRABA JE MANJŠA. PA ŠE ZA KAJ DRUGEGA BI BIL UPORABEN.

L.P. , M.C.

E8cd319bd4b51b620db7f15871c8c86a?s=32&r=pg&d=mm
12. March 2015, 10:19

Kamnolom andezita v Cerovcu pod Bočem je opuščen kamnolom. Kot naravna vrednota je uvrščen v register naravne dediščine, najbrž z namenom, da se ohrani. Poleg tega sta v neposredni bližini (približno 2 km zračne linije SZ), prav zaradi uporabnosti andezita, delujoča dva velika kamnoloma Zagaj 1 in Zagaj 2, kar tudi kaže na majhne možnosti revitalizacije opuščenega kamnoloma.

Janko Čretnik, ZAG

Comment