By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Dedkov pruh

Official label: Dedkov pruh
Dedkov pruh je opuščen kamnolom zelenkastega in rjavkasto rdečega kremenovega keratofirja pri Kamniški Bistrici.

Description

Kamnolom leži v dolini Kamniške Bistrice, dobra 2 km južno od Kamniške Bistrice in kakšnih 7 km severno od Kamnika, na nadmorski višini okoli 500 m. Pri kraju Predkonjsko se razprostira ob glavni cesti na razdalji približno 150 metrov.

Kremenov keratofir je magmatska kamnina, ki spada med predornine granitske skupine. Kamnina je zelenkaste in rjavkasto rdeče barve, z mikrokristalno osnovo, v kateri plavajo večja mineralna zrna imenovana vtrošniki. Po sestavi je iz kremena in glinencev. Prvotnih femičnih mineralov (mafični minerali, magnezijev in/ali železov silikat) ni več med vtrošniki. Kamnino prepredajo številne kremenove žile z redkimi vključki kalcita. Kremenov keratofir je paleotipna kamnina, kar pomeni, da je predornina prekristaljena in pogosto starejša od terciarja. Kamnina v Dedkovem pruhu je posledica vulkanskega delovanja v srednjem triasu (ladinij) in v širšem regionalnem smislu predstavlja razvoj psevdoziljskih plasti Posavskih gub.

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Dedkov pruh. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/301-dedkov-pruh.