By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Tentera

Ponor reke Tržiščice na Ribniškem polju.

Video content

1

Description

Tentera je ponorna jama na skrajnem severnem delu Ribniškega kraškega polja v neposredni bližini naselja Žlebič. Vanjo ponika manjši vodotok Tržiščica, ki na svoji poti zbira vode jugovzhodnega dela Velikolaščanske pokrajine. Teče po ozki dolini med Ribniško Malo goro na vzhodu in Slemeni na zahodu. Njeno porečje je veliko 17 km2, povprečni pretok pa je le nekoliko manjši od 0,5 m3/s. Ko reka pri Žlebiču priteče na Ribniško polje, naredi še nekaj slikovitih okljukov po svoji naplavini, dokler ne doseže jurskih apnencev, kjer na koncu slepe doline ponikne v Tentero. Voda od tod teče v prepletu nizkih rovov z brzicami, slapovi in jezerci v globlje kraško podzemlje, od koder se ob različnih vodostajih razteka v različnih smereh, a na koncu vse vode Tržiščiče tako ali drugače končajo v Krki. Z barvanji so ugotovili, da se voda, ki v jami ponikne, na površju zopet pojavi v Javornikovem in Debeljakovem izviru ter Tominčevem studencu (vsi trije izviri so v bližini Dvora ob Krki). Del voda odteče na Dobrepolje, in sicer v Podpeško in Kompoljsko jamo. Od Podpeške jame teče voda naprej v Šico na Radenskem polju ter od tam proti izvirom Krke. Majhen del vode ob povečanem pretoku odteka tudi v smeri proti Globočcu, ki se prav tako izliva v Krko in je zajet za pitno vodo.

V smeri proti Tenteri je do bližnjega požiralnika izkopan razbremenilni kanal iz sosednje Bistrice. Bistrica sicer teče skozi naselje Ribnica, razbremenilni kanal pa služi odvajanju dela njenih voda ob povišanem vodostaju in tako deloma ublaži poplavni val ob obilnejših padavinah.

References and resources

  • Kogovšek, J., Petrič, M. 2002: Podzemno raztekanje vode iz ponora Tržiščice (JV Slovenija). Acta carsologica 31-2, 75–91. Ljubljana. [COBISS-ID 20236589]

The author of the record

Tajan Trobec (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Trobec, T. 2010: Tentera. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/106-tentera.