By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Kvantitativna organska mikroanaliza

Official label: Die quantitative organische Mikroanalyse
Author: Fritz Pregl
Temeljno delo na področju fiziološke kemije

Virtual book

Virtual book
Kvantitativna organska mikroanaliza

Author: Fritz Pregl

Description

Knjiga Fritza Pregla Die quantitative organische Mikroanalyse (Kvantitativna organska mikroanaliza) je izšla leta 1917 v Berlinu. Na začetku navaja avtor svoja dognanja, vezana na precizno analitsko tehtnico, ki jo je skonstruiral skupaj s podjetjem Kuhlmann iz Hamburga. Z omenjeno tehtnico ter drugimi aparaturami je dosegel, da so raziskovalci za analize potrebovali 10-100 krat manjšo količino določene snovi. Za natančne rezultate je določil tudi pogoje za uporabo tehtnice, ki so vezani na postavitev, klimo, gibanje v prostoru itd. V nadaljevanju se ukvarja z določitvijo ogljika in vodika v najmanjših količinah organskih snovi, s plinskovolumetrično določitvijo dušika v majhnih količinah organskih snovi (Mikro-Dumas), določitvijo dušika po Kjeldahlu v majhnih substančnih količinah (Mikro-Kjeldahl), mikroanalitično določitvijo halogenov, žvepla, fosforja, karboksila, metoksilnih in etosilnih kislin, metilnih skupin na dušiku, določitvijo molekularne teže v majhnih količinah organskih snovi po načelu zviševanja vrelišča itd. Dognanja našega edinega Nobelovega nagrajenca so bila še posebej pomembna za raziskovanje molekulske mase, elementne sestave in strukturne formule organskih spojin, ki so na voljo v majhnih količinah kot npr. encimi, hormoni, vitamini, žolčne kisline, saj se je vse do Pregla raziskovanje na tem področju zaustavilo. Pregl je omogočil hitrejše analize ter s tem nova odkritja na številnih naravoslovnih področjih. Knjiga je bila zaradi pomembnosti za nadaljnji razvoj naravoslovnih ved večkrat ponatisnjena ter prevedena v angleščino in francoščino.

Preglovo življenje in delo

Friderik (Fritz) Pregl se je rodil 3. septembra 1869 v Ljubljani, kjer je obiskoval osnovno šolo ter klasično gimnazijo. Po končanem študiju medicine leta 1894 na univerzi v Gradcu je bil promoviran za doktorja vsega zdravilstva. Leta 1899 je opravil habilitacijo iz fiziologije. Intenzivno je študiral tudi kemijo na kemijskem inštitutu pri profesorju Hansu Zdenku Skraupu. Leta 1904 je prevzel neplačano mesto izrednega profesorja za fiziološko kemijo na graški medicinski fakulteti. Postdoktorsko se je izobraževal v Pragi, Tübingenu, Leipzigu in Berlinu. V Nemčiji sta pomembno vplivala nanj Wilhelm Ostwald in Emil Fischer, ki sta s svojimi izjemnimi dosežki prav tako dobitnika Nobelove nagrade. Leta 1905 se je vrnil nazaj v Gradec, kjer je bil asistent pri prof. Karlu Bertholdu Hofmannu na Inštitutu za medicinsko kemijo. Med leti 1910 in 1913 je bil hkrati zaposlen kot redni profesor na univerzi in predstojnik Medicinsko-kemičnega inštituta v Innsbrucku. Poglavitno raziskovalno delo Pregla je povezano s kvantitativno organsko mikroanalizo. Ukvarjal se je z raziskovanjem elementne analize kemičnih spojin, izmed katerih se je najbolj posvetil žolčni kislini. Leta 1913 se je vrnil nazaj na Univerzo v Gradec, kjer je kot redni profesor predaval o uporabni medicinski kemiji ter hkrati upravljal funkcijo predstojnika na inštitutu. Napisal je številne članke, ki jih zasledimo v pomembnih serijskih publikacijah kot so Archiv für gesamte Physiologie, Zeitschrift für analytische Chemie, Zeitschrift für physiologische Chemie, Wiener klinische Wochenschrift, itd. Za raziskovalne dosežke je dobil Liebnovo nagrado za kemijo (1914) na Akademiji znanosti na Dunaju, kjer je naslednje leto postal častni član. Leta 1917 je izdal knjigo z naslovom Die quantitative organische Mikroanalyse (Kvantitativna organska mikroanaliza), v kateri razkriva svoje genialne ugotovitve. Zaradi izjemnih dosežkov je postal častni doktor univerze v Güttingenu (1920) in častni občan mesta Gradec (1929). Za raziskave na področju organske mikroanalize je prejel prestižno Nobelovo nagrado za kemijo (1923). Umrl je 13. decembra 1930 v Gradcu.

References and resources

  • Pregl, F. 2005: Die quantitative organische Mikroanalyse=Kvantitativna organska mikroanaliza=Quantitative organic microanalysis: faksimilirana izdaja s spremnimi študijami=facsimilized edition with accompanying papers. Ljubljana. [COBISS-ID 220479488]

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Kvantitativna organska mikroanaliza. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/178-kvantitativna-organska-mikroanaliza.