By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Zbirka portretov Frana Levstika

Zbirka Levstikovih fotografij ter umetniških upodobitev

Description

Fotografija Frana Levstika je nastala v ateljeju Franza Lainerja na Dunajski cesti 7. Lainer je prišel v Ljubljano leta 1884. Atelje je posloval vse do leta 1890, ko je fotograf zapustil Ljubljano in se preselil v Gradec. Gre za vizitni format fotografije (105 x 65 mm), ki ga v tem času najpogosteje srečamo pri portretih. Ob počastitvi 100-letnice Levstikovega rojstva je 27. septembra 1931 izšla posebna številka časopisa Življenje in svet. Na naslovnici je Levstikov portret, ki ga je naredil Elko Justin v tehniki lesoreza. V mapi Slovenski pesniki in pisatelji v grafiki je Avgust Černigoj izdal med drugim tudi dva Levstikova portreta, oba iz leta 1947.

References and resources

  • Kambič M., Kovič B., Krečič P., ... 1989: 150 let fotografije na Slovenskem=150 Jahre der Fotografie in Slowenien. Ljubljana. [COBISS-ID 13928448]

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Zbirka portretov Frana Levstika. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/179-zbirka-portretov-frana-levstika.