By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Raziskovanja v Škocjanskih jamah med 18. in 25. podzemnim slapom leta 1890

Official label: Entdeckungsfahrten in den St. Canzianer Höhlen im Jahre 1890 vom 18. bis 25. unterirdischen Wasserfall
Author: Friedrich Müller
Separat o zgodovinsko pomembnem raziskovanju Škocjanskih jam

Description

Friedrich Müller po dnevih doživeto opisuje raziskovanje med 18. in 25. podzemnim slapom. Skozi pripovedovanje spoznamo vsakdan raziskovalcev in njihovih pomočnikov. Müller nas popelje v avanturistično potovanje, polno nevarnosti, ki se pojavljajo na vsakem koraku. Skozi dogodivščino ob reki Reki spoznamo opremo takratnih jamarjev in nevarnosti, ki prežijo pri prodiranju v kraško podzemlje.

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Raziskovanja v Škocjanskih jamah med 18. in 25. podzemnim slapom leta 1890. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/184-raziskovanja-v-skocjanskih-jamah-med-18-in-25-podzemnim-slapom-leta-1890.