By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Pečina

Official label: Pečina
Izvirna jama na okljuku Lahinje pri Pustem Gradcu.

Description

Izvirna kraška jama Pečina je nastala v strmem pobočju na desnem bregu Lahinje, na okljuku pri Pustem Gradcu. Spodmolast vhod v jamo je na nivoju rečne gladine, jama pa se zaključi z ozkim sifonom. Po ljudskem izročilu naj bi ukradeni zvon zvonika bližnje cerkvice Vseh svetnikov, ki stoji na okljuku, v jamo skril sam hudič, iz jamskih globin pa naj bi se še dandanes občasno slišalo zvonjenje .

References and resources

  • Ivanovič, M. 2008: Krajinski park Lahinja - širše zavarovano območje. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 25–42. Ljubljana. [COBISS-ID 38330466]

The author of the record

Tajan Trobec (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Trobec, T. 2010: Pečina. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/199-pecina.

Comment