By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Vodnik po Škocjanskih jamah pri Trstu in zapisi o toku Reke: s heliografskimi prikazi in s situacijskim načrtom

Official label: Führer in die Grotten und Höhlen von Sanct Canzian bei Triest und Notizen über den lauf der Reka: mit heliographischen Ansichten und einem Situationsplan
Author: Friedrich Müller
Vodnik po Škocjanskih jamah in okolici

Description

Friedrich Müller v vodniku podrobno opisuje Škocjanske jame, vključno z okolico. Anton Hanke, Josip Marinitsch ter Friedrich Müller so kot člani nemškega in avstrijskega planinskega društva v Trstu začeli Škocjanske jame raziskovati leta 1884. Sad njihovega večletnega raziskovanja je vodnik po Škocjanskih jamah, ki jih je Müller kot raziskovalec poznal do potankosti. Vodnik je obsežen in vse poln podatkov iz prve roke. Müller nam predstavi tako zgodovino raziskovanja Škocjanskih jam kot novejša raziskovanja, pri katerih je imel pomembno vlogo tudi sam. V zadnjem delu zasledimo opis starejše literature, ki se ukvarja z obravnavano tematiko, ter seznam rastlin, ki uspevajo na področju Škocjana nedaleč od Divače.

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Vodnik po Škocjanskih jamah pri Trstu in zapisi o toku Reke: s heliografskimi prikazi in s situacijskim načrtom. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/242-vodnik-po-skocjanskih-jamah-pri-trstu-in-zapisi-o-toku-reke-s-heliografskimi-prikazi-in-s-situacijskim-nacrtom.