By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Naravni most v Škocjanskih jamah

Official label: Škocjanske jame - naravni most
Synonyms: Okno, Miklov skedenj, Reisenthor, Reisenthorklamm, Forame dei Gorghi
Naravni most ločuje Veliko in Malo dolino Škocjanskih jam.

Video content

1

Description

Med Malo in Veliko dolino Škocjanskih jam je nad tokom Reke10 m debel, okrog 40 m dolg in približno 50 m širok obok. oz. naravni most, ki je ostanek jamskega stropa ali rova. Ker lahko naravni most razumemo tudi kot okno, se prehod Reke pod naravnim mostom imenuje Okno oz. Miklov skedenj. Najnižja točka grebena je na nadmorski višini 363,5 m. Obok je obraščen z drevesi, grmovjem in drugimi rastlinskimi vrstami.

V ta ostanek jamskega rova se je 40 m globoko poglobila Reka, ki v brzicah teče skozi korita, imenovana Tesni. Na poti skozi Okno pada v dveh manjših slapovih, nekoč poimenovanih Sedmi in Osmi slap. Rov pri brzicah oziroma Štolen je krajši jamski rov, ki iz Velike doline pripelje v Tesni in do Oblasserjevega razglednika, s katerega je izjemno slikovit pogled v Tesni. Skozi Okno je nadelana 90 m dolga pot s tremi stopnišči in velikim razglediščem. Konča se s slikovitim Tommasinijevim mostom, ki prečka Reko na izhodu iz Okna. Pred izgradnjo dvigala na izhodu iz Škocjanskih jam je bila čez naravni most speljana glavna turistična pot. Danes je z naravnega mostu speljana turistična pot po severnih pobočjih, ki mimo Jurjevega dola vodi do Betanje.

References and resources

  • Debevc, A., Klemen, Z., Kranjc, A., Mihevc, A., Peric, B., Slapnik, R., Turk, P., Zorman, T. 2002: Park Škocjanske jame. Škocjan. [COBISS-ID 120542720]
  • Simić, M. 2000: Evidenca naravnih vrednot v Parku Škocjanske jame in njegovi neposredni okolici - Strokovne osnove za Program varstva in razvoja Regijskega parka. elaborat. Ljubljana.
  • Zorman, T., Mihevc, A., Knez, M., Kranjc, A. 2003: Vodnik po učni poti Škocjan. Škocjan. [COBISS-ID 124115200]

The author of the record

Borut Peric (regijski park Škocjanske jame), Matjaž Hribar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Peric, B.; Hribar, M. 2010: Naravni most v Škocjanskih jamah. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/374-naravni-most-v-skocjanskih-jamah.