By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Kal v Škocjanu

Official label: Škocjan - kal
Nevzdrževan vaški kal v Škocjanu je življenjski prostor za nekatere redke vrste rastlin in živali.

Description

Tik pred Škocjanom je levo od poti Matavun–Škocjan, nasproti brezna Okroglica, vaški kal. Ima vlogo vodnega zbiralnika, v katerega se steka deževnica. Sprva so vodo v kalih uporabljali kot vir pitne vode, pozneje pa je postala pomembna za napajanje živine. Poleg gospodarne rabe deževnice je kal tudi pomemben vodni biotop oziroma vodni življenjski prostor za nekatere redke živalske in rastlinske vrste. V njem je rastišče za vodne in močvirske rastline. Med najbolj tipične predstavnike rastlinskih vrst spadajo vrste rogozov (Typha spp.), plavajoče vodolečevke (Lemnaceae) in sorodnice riža trave sladike (Glyceria spp.). Med vodnimi in obvodnimi živalskimi vrstami so v njem pogoste navadna krastača (Bufo bufo), pupek (Triturus sp.) in kačji pastirji, na primer modri ploščec (Libellula depresa). Nekatere vrste, na primer vodni pajki in vodni hrošči, prebijejo večji del življenja v vodi, druge živali, na primer belouška (Natrix natrix), pa v njej iščejo hrano.

Vaški kal v Škocjanu ni vzdrževan.

References and resources

  • Simić, M. 2000: Evidenca naravnih vrednot v Parku Škocjanske jame in njegovi neposredni okolici - Strokovne osnove za Program varstva in razvoja Regijskega parka. Elaborat. Ljubljana.
  • Zorman, T., Mihevc, A., Knez, M., Kranjc, A. 2003: Vodnik po učni poti Škocjan. Škocjan. [COBISS-ID 124115200]

The author of the record

Borut Peric (Regijski park Škocjanske jame), Matjaž Hribar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Peric, B.; Hribar, M. 2010: Kal v Škocjanu. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/376-kal-v-skocjanu.