By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Kronika primorske sekcije nemškega in avstrijskega planinskega društva (1873–1892)

Official label: Chronik der Section Küstenland des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. 1873 – 1892. Fest-Publication zur Vollendung des XX. Vereinsjahres. Aus den veröffentlichungen der Section zusammengestellt von P. A. Pazze
Author: Peter August Pazze
Delovanje primorske sekcije nemškega in avstrijskega planinskega društva med leti 1873 in 1892

Description

V knjigi Kronika primorske sekcije nemškega in avstrijskega planinskega društva Peter August Pazze pojasnjuje delovanje društva med leti 1873 in 1892. Člani društva so bili vseskozi izjemno aktivni, saj so organizirali razne izlete, predavanja, razstave, postavljali planinske postojanke itd. Obsežen del kronike pojasnjuje raziskovanje Škocjanskih jam med leti 1884 in 1892. Raziskovanja so se pričela 20. januarja leta 1884. Izjemnega pomena je vsekakor dejstvo, da so se do danes ohranili zapisi, ki natančno po dnevih opisujejo delovanje jamarjev in pomočnikov. Primorska sekcija nemškega in avstrijskega planinskega društva je namreč vestno objavljala tudi letna poročila. Kronika je dopolnjena s številnimi ilustracijami, ki prikazujejo Škocjanske jame ter okolico. Dodani so tudi portreti treh najpomembnejših raziskovalcev Škocjanskih jam, in sicer Antona Hankeja, Friedricha Müllerja ter Jožefa Mariniča. Člani planinskega društva so zgradili tudi kočo na Snežniku ter Baumbachovo kočo v Trenti, ki sta prav tako prikazani z ilustracijama. Zadnjemu delu knjige je dodan kronološki pregled raziskovanja Škocjanskih jam po zapisih Jožefa Mariniča, seznam pomembnih vrhov, ki so jih obiskali člani med leti 1875 in 1892 ter seznam vseh članov primorske sekcije nemškega in avstrijskega planinskega društva od ustanovitve do konca leta 1892.

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Kronika primorske sekcije nemškega in avstrijskega planinskega društva (1873–1892). DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/213-kronika-primorske-sekcije-nemskega-in-avstrijskega-planinskega-drustva-18731892.