By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Dvorec Zemono

Official label: Zemono – Dvorec
Synonyms: Villa Belvedere di Semona
Dvorec Zemono je baročna palladijanska, simetrično zasnovana primestna vila z arkadnim hodnikom in poslikano notranjščino.

Description

Baročni dvorec stoji na vrhu z vinogradi zasajene vzpetine v bližini Vipave in predstavlja izjemen primer palladijanske, simetrično zasnovane primestne vile (villa suburbana) na Slovenskem . Prvotno zgradbo, ki je sprva služila le kot vinska klet v bližnji Vipavi nastanjenih grofov Lanthieri, so proti koncu 17. stoletja postopoma prezidali v letni dvorec, namenjen prirejanju družabnih dogodkov ter s pridelovanjem vina povezanim dejavnostim, ne pa tudi prebivanju. Dvonadstropna, na vse strani simetrična in delno podkletena stavba skoraj pravilnega kvadratnega tlorisa je pokrita s položno piramidasto streho in z vseh strani obdana z arkadnim hodnikom s polkrožnimi loki, ki so ga prizidali v 18. stoletju. Osrednje osi so nakazane s štirimi enakimi polkrožno sklenjenimi portali, okna v nadstropju imajo preproste kvadratne kamnite okvire. Notranjščina je sestavljena iz osrednje dvorane v obliki križa in kvadratnih sob v vogalih ter okrašena s poslikavami s konca 17. stoletja. Te v osrednji dvorani z grbi, uokvirjenimi historičnimi prizori in idealnimi krajinami slavijo rodbino Lanthieri; v treh vogalnih sobah pa z upodobitvami prostočasnih dejavnosti – gledališča, lova in ribolova – in v povezavi z ikonografijo štirih elementov slavijo plemiško podeželsko življenje. Avtor je neznan, najverjetneje sta arhitekturne načrte in program za poslikavo zasnovala grofa Anton Lanthieri in njegov sin Fran Anton sama. Dvorec je bil zatem reprezentančni prostor tovarne pohištva Lipa iz Ajdovščine (v letih 1975-1977 so v ta namen osrednjo križno dvorano prebili z osemkotno odprtino), zdaj je v njem priznana restavracija.

References and resources

  • Lipoglavšek, M. 1996: Baročno stropno slikarstvo na Slovenskem. Ljubljana. [COBISS-ID 58961152]
  • Sapač, I. 2008: Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 1, Zgornja Vipavska dolina. Ljubljana. [COBISS-ID 243057152]
  • Šumi, N. 2000: Arhitektura 17. stoletja na Slovenskem: obdobje med pozno renesanso in zrelim barokom. Ljubljana. [COBISS-ID 109974528]

The author of the record

Rebeka Vidrih (Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Vidrih, R. 2010: Dvorec Zemono. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/412-dvorec-zemono.

Comment