By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Pogovor o čebelnih rojih

Official label: Pogovor o čebelnih rojih
Author: Peter Pavel Glavar
Prva knjiga o gospodarjenju s čebelami v slovenščini, prevod izvirnika Antona Janše, napisanega v nemščini.

Virtual books

Virtual book
Tiskana izdaja

Author: Peter Pavel Glavar

Virtual book
Izvirni rokopis Petra Pavla Glavarja iz leta 1776-1778.

Author: Peter Pavel Glavar

Description

Izvirni rokopis Petra Pavla Glavarja (1721-1784) o gospodarjenju s čebelami iz leta 1776-1778, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije. Dokument je v dobrem stanju, vendar je občutljiv in je bilo treba pri fotografiranju z njim ravnati zelo previdno. Je dragocen arhivski primer. V času njegovega nastanka je bil to prvi primer strokovne literature v slovenskem jeziku.

Nekdanji komendski dekan Viktorijan Demšar (2004, 16-17) piše, da Peter Pavel Glavar sodi v prvo slovensko prerodno generacijo, ki se je zavzemala za uveljavitev slovenskega jezika in slovenskega slovstva. V letih 1776-1778 je prevedel in dopolnil Janševo razpravo o čebelnih rojih, in tako postal prvi Slovenec, ki je s slovensko pisano besedo širil gospodarski pouk. Kot prvi je tudi čutil potrebo, da bi kranjska kmetijska družba izdajala slovenske spise, ki naj bi prišli v roke kmetom in jim pomagali do boljše strokovne izobrazbe in gospodarskega napredka. Zato je Pogovor o čebelnih rojih izročil kmetijski družbi v natis, vendar pa spis ni bil objavljen. Rokopis se je, tako piše Demšar (2004, 99-100) "izgubil", in so ga po naključju našli šele leta 1951 v Državnem arhivu Slovenije. O tem je natančno poročal prof. Jože Stabej v Slovenskem čebelarju (1953, str. 130-135) Kasneje je bil omenjeni rokopis natisnjen in jezikovno posodobljen izdan leta 1976 pri Zvezi čebelarskih društev Slovenije. Jezikovno ga je posodobil Stane Mihelič (1996). Zanimivo je, da je Stabej poročal o dveh rokopisih in sicer izvirniku, ki mu je bil pripet prepis izvirnika, ki pa ni bil napisan s "tako brižnostjo" kot izvirnik. Viktorijan Demšar je iz Glavarjevih pisem Jožefu Tomelju razbral, da je tudi prepis prvotnega rokopisa Glavarjevo delo. Namreč, tedanji tajnik kranjske kmetijske družbe, grof Barbo, ki mu je Glavar izročil izvirnik, naj bi le-tega izgubil, zato ga je moral Glavar na novo prevajati in na novo napisati. To je razvidno iz Glavarjevega pisma Tomelju, z dne 31. decembra 1781. Demšar domneva, da je ta izguba rokopisa bila samo izgovor, ker Barbo ni želel natisniti strokovnega dela v slovenskem jeziku. Tako imamo ohranjena dva Glavarjeva izvirnika, ob tem, da je slovensko čebelarstvo na svojem področju z veliko zamudo dobilo strokovno literaturo v slovenskem jeziku, kar je velika škoda.

Bralec lahko lista po virtualnem rokopisu in po jezikovno posodobljenem dragocenem strokovnem delu o čebelah z naslovom Pogovor o čebelnih rojih.

References and resources

  • Demšar V. 2004: Zbrani spisi o Petru Pavlu Glavarju in Komendi. Ljubljana. [COBISS-ID 128159744]
  • Mihelič S. 1996: Pogovor o čebelnih rojih. Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem čebelarstvu. Uredil Martin Mencej. Zveza čebelarskih društev Slovenije. Ljubljana.
  • Stabej J. 1953: Slovenski čebelar. Navaja Viktorijan Demšar, 2004. Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem čebelarstvu. Uredil Martin Mencej. Ljubljana.

The author of the record

Marta Ciraj, Ustanova Petra Pavla Glavarja

Citation suggestion

Ciraj, M.; Petra Pavla Glavarja, U. 2011: Pogovor o čebelnih rojih. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/460-pogovor-o-cebelnih-rojih.