By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Bistriški vintgar

Official label: Bistriški vintgar
Synonyms: Bistriški graben
Bistriški vintgar je 4 km dolga soteska v srednjem toku potoka Bistrice na jugovzhodnem obrobju Pohorja.

Video content

1

Description

Bistrica je značilen vodotok na Pohorju, s povirjem v magmatskih kamninah in v metamorfne kamnine globoko vrezano strugo v srednjem toku. Izvira v bližini Žigartovega vrha, na nadmorski višini 1175 m. Sprva dokaj položna in široka dolina se v srednjem toku spremeni v ozko in strmo sotesko z imenom Bistriški vintgar, kjer potok v 4 km premaga višinsko razliko kar 350 m. Na tem delu svoje poti se je Bistrica vrezala v geološko izredno raznolike plasti metamorfnih kamnin. Najprej prečka plasti gnajsa in blestnika, nato sklade pohorskega marmorja, tik pred izstopom iz soteske pa še amfibolitne plasti. Različne kamnine z različno trdoto ter odpornostjo proti eroziji in preperevanju botrujejo neenakomernemu strmcu soteske, s tem pa tudi številnim brzicam, tolmunom, slapiščem in trem slapovom.

O izredno pestri geološki sestavi tega dela Pohorja pričata tudi kamnoloma pohorskega marmorja in amfibolitiziranega eklogita. Oba sta opuščena; prvega naj bi uporabljali že Rimljani. Kmalu po izstopu Bistrice iz soteske je še opuščen kamnolom serpentinita s rastiščem serpentinitske flore. Zaradi zadostnega strmca in količine vode so nekoč ob Bistrici delovali številni mlini in žage.

Bistriški vintgar sicer nima tipične oblike soteske Vintgar pri Bledu, po katerem imajo ime tudi druge podobne doline. Za vintgarske soteske so namreč značilne tudi deloma previsne stene, dolina na dnu pa je enako široka kot na vrhu.

References and resources

Notes

Opis je nastal v sklopu EU projekta 2Bparks http://www.2bparks.org/

The author of the record

Jernej Tiran (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Tiran, J. 2013: Bistriški vintgar. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/480-bistriski-vintgar.

Comment