By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Brkonja Čeljustnik

Author: Bogomir Magajna
Pravljica o divjem možu Brkonji Čeljustniku

Description

Bogomir Magajna je pisal tudi za otroke. Med njegovimi deli zasledimo pravljico Brkonja Čeljustnik, ki je vezana na njegov rodni kraj poln brezen, jam. Brkonja Čeljustnik je dolgobrad dobrohoten divji mož, ki živi »med kapniki« v jamah. Ime Brkonja se nanaša na dolge brke, ki krasijo njegovo glavo. Drugi del imena Čeljustnik pa se navezuje na njegove čeljusti, ki so lahkotno pobijale zveri. Brkonja Čeljustnik je vseskozi ščitil ljudi pred raznimi nevšečnostmi. A dobrohotnost moža se je kmalu končala, saj so mu med spanjem nespametni ljudje odrezali brke. Prvo izdajo leta 1933 je opremil z ilustracijami Božidar Jakac.

Magajnovo življenje in delo

Bogomir Magajna se je rodil leta 1904 v Gornjih Vremah pri Divači. Po končani gimnaziji je študiral medicino v Ljubljani in Zagrebu. Kot zdravnik za duševne bolezni je služboval nekaj časa v Ljubljani. V času vojne je bil zdravnik v partizanih. Poleg tega se je ves čas ukvarjal s pisanjem novel, črtic in povesti. Prva knjiga Primorske novele je izšla leta 1931. Istega leta pa sta izšli tudi knjigi Bratje in sestre ter Gornje mesto. V naslednji letih je napisal še: Brkonja Čeljustnik (1933), Graničarji (1934), Zgodbe o lepih ženah (1955), Na bregovih srca (1957). Danes je po njem poimenovana osnovna šola v Divači. Umrl je 27. marca 1963 v Ljubljani.

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2009: Brkonja Čeljustnik. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/7-brkonja-celjustnik.