By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Kurnikova hiša

Official label: Tržič - Kurnikova hiša
Author: Neznan
Rojstna hiša pesnika Vojteha Kurnika v Tržiču je enonadstropna hiša z značilnim gankom. Od leta 1974 je v njej muzej. V spodnjem delu je hiša pretežno zidana, v zgornjem delu pa pretežno lesena.

Description

V 18. stoletju zgrajena hiša, v kateri se je rodil pesnik Vojteh Kurnik (1826-1886), je imela pritličje s črno kuhinjo in klet na zahodnem delu, podstrešje pa je bilo neizkoriščeno. Kasneje so uredili nadstropje z manjšo črno kuhinjo, vzdolž severne stranice in dela zahodne linije pa postavili lesen konzolni balkon - gank. Do ganka se dostopa po zunanjem polžastem stopnišču na zahodni strani hiše, ki je tudi edini dostop do nadstropja. Na zahodni strani so tudi vhodna vrata v pritličje in enoramno stopnišče ob zidu, ki vodi v klet. Streha dvokapnica je krita s skodlami.

V letih 1964 - 1972 so hišo rekonstruirali v starejšo obliko in v njej uredili muzej. Ob rekonstrukciji so odstranili del prizidka s stopniščem, izvedli nove tlake, omete in nekatere nove odprtine. V letu 1973 so uredili odvodnjavanje in drenažo, zamenjali žlebove ter obnovili nekatere lesene opaže. V letu 1989 pa je bila zamenjana strešna kritina in delno sanirano ostrešje.

Nosilno konstrukcijo sestavljajo masivni zidovi, lesene stene, leseni stropovi in leseno ostrešje preko hiše, ganka in zunanjega stopnišča. Masivni zidovi, ki so zidani mešano iz kamna in kosov opeke v apneni malti, so v kleti, pretežnem delu pritličja in manjšem delu nadstropja (slika 2). Lesene stene so v severozahodnem delu nadstropja polne - izvedene iz brun, na preostalem delu nadstropja in pritličja pa kot leseni okviri in polnilom iz desk (slika 6).

Stropne konstrukcije nad kletjo in črnima kuhinjama v pritličju in nadstropju so opečni oboki. Nad ostalimi prostori so stropovi leseni, ponekod s spodnje strani ometani, drugod pa obloženi z lesenim opažem. Lesen strop nad nadstropjem ni pohoden. Lesena sta tudi gank in strešna konstrukcija.

Stanje hiše in njene nosilne konstrukcije je bilo pregledano v letih 1996 in 1997. Na osnovi ugotovitev so bila izdelana priporočila za sanacijo poškodb in utrditev konstrukcije.

Content update of description

Kurnikovo hišo ima v upravljanju Tržiški muzej. V pritličju je spominska soba, posvečena življenju in delu Vojteha Kurnika, v drugih prostorih je predstavljana bivalna kultura konca 19. in prve polovice 20. stoletja. Prostori v prvem nadstropju so namenjeni občasnim razstavam - v mesecu marcu je vedno na ogled razstava na temo praznovanja Gregorjevega, med letom pa druge razstave, ki popularizirajo našo dediščino. Bojan Knific

author: Bojan Knific

References and resources

  • Lutman, M. 1997: Pregled in ocena stanja masivne nosilne konstrukcije objekta "Kurnikova hiša" v Tržiču. Elaborat. Ljubljana.
  • Srpčič, J. 1996: Pregled in ocena stanja nosilne lesene konstrukcije objekta "Kurnikova hiša" na Kurnikovi 2 v Tržiču. Elaborat. Ljubljana.

The author of the record

Marjana Lutman (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Lutman, M. 2010: Kurnikova hiša. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/350-kurnikova-hisa.